Zvizdić sa pravobraniocima BiH: Veći angažman na zaštiti imovine BiH u zemlji i inostranstvu

Statusu državne imovine u BiH, kao i imovine BiH u inostranstvu bile su teme današnjeg razgovora predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića sa pravobraniocem BiH Mariofilom Ljubićem i njegovim zamjenicima Ismetom Velićem i Mlađenom Mandićem, javlja Anadolu Agency (AA).

Pravobranilaštvo BiH će se dodatno angažirati na zaštiti imovine BiH unutar zemlje i snažnije upozoravati niže nivoe vlasti na zabranu raspolaganja imovinom BiH i nezakonito knjiženje ove imovine, u korist nižih nivoa vlasti, te ubrzati postupke radi brisanja nezakonitog upisa.

Posebno je razgovarano o imovini BiH koja se nalazi izvan države, te o potrebi snažnijeg angažmana na njenoj zaštiti i vraćanju u posjed BiH.

Pravobranilaštvo BiH će u narednom periodu poduzimati potrebne korake u cilju hitne organizacije sastanaka sa nadležnim tijelima i institucijama Republike Hrvatske, naročito kada je u pitanju Zakon o upravljanju državnom imovinom Republike Hrvatske koji je nedavno donio Hrvatski Sabor, kao i Republike Srbije, a sve u cilju povrata imovine BiH, te zatražiti poštivanje međunarodnih standarda i pravnih normi.