ŽENE U CRNOM: Srbija glorifikuje osuđene ratne zločince, a genocid je bio dio projekta velike Srbije

U okviru obilježavanja 23. godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom, uz podršku umjetničkih kolektiva „Škart“ i „Dah teatar“ iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju 10. jula 2018. od 19:30 do 20:30, na Trgu Republike u Beogradu scensku akciju „Srebrenica 8372“.

Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svetskog rata u Evropi. Režim Slobodana Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne, logističko-finansijske pomoći Vojsci Republike Srpske, saopćile su Žene u crnom.

Nezavisni istraživački centar NICK prenosi cijelovito saopćenje ove organizacije:

  • Ovom prilikom podsjećamo da je: država Srbija prva i do sada jedina država na svijetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde (2007.) proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.
  • U Haškom tribunalu je, van razumne sumnje, dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su djelovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta velike Srbije, a genocid u Srebrenici je dio tog projekta.
  • Pred sudovima u Srbiji nije donijeta nijedna presuda u kojoj je zločin u Srebrenici kvalifikovan kao genocid. Pred Vijećem za ratne zločine Specijalnog suda u Beogradu na djelu je opstrukcija postupka za zločin u Kravici (gde je 14. jula 1995. ubijeno 1.313 civila), čime se vrijeđa dostojanstvo žrtava. Umesto zadovoljavanja pravde za žrtve, na djelu je rehabilitacija i glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca.
  • U Srbiji je na djelu kontinuitet negiranja genocida i na nivou države i društva tome nesumnjivo doprinosi i uporno odbijanje aktuelnog predsjednika Republike Alesandra Vučića da zločin u Srebrenici imenuje genocidom, u čemu ga slijede ne samo političari i političarke vladajuće koalicije, nego i značajan dio opozicionih političara i političarki.

Žene u crnom i srodne organizacije i dalje će zahtijevati da država Srbija poštuje odluke međunarodnih sudova, sudski utvrđene činjenice, da se prizna genocid, da se 11. juli proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici, da se negiranje genocida kvalifikuje kao krivično delo.

– 10. jula 2018. od 19:30 do 20:30, održaće se na Trgu Republike u Beogradu scenska akcija „Srebrenica 8372“ koja se sastoji od:

– Instaliranja simboličkog/živog memorijala, što je nastavak izgradnje spomenika žrtvama srebreničkog genocida. To je čin nenasilne pobune protiv poricanja genocida u Srebrenici, kako na nivou države tako i društva, budući da su odbijeni naši višegodišnji uporni zahtjevi da se odobri izgradnja trajnog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Beogradu.

Ovim činom nastavljamo naše zalaganje za to da Srebrenica postane dio kolektivne memorije, čime bi se učinio značajan korak ka tome da Beograd i Srbija steknu status postgenocidnog grada i države.

–             Iznošenja na javnu scenu broja ubijenih – 8.372 u genocidu pokazuje razmere zločina i predstavlja uvažavanje sudski utvrđenih činjenica koje se u većinskoj javnosti Srbije uporno iskrivljuju/falsifikuju/umanjuju. To je istovremeno i poziv da se konačno prihvati činjenična istina, a prije svega da se poštuje dostojanstvo žrtava genocida.

– 11. jula  odlazak na komemoraciju/dženazu u Potočare/Srebrenica, gdje ćemo, zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.“

 

(Preneseno sa nick.ba)