Zašto je Lejletul-kadr odabrana noć?

Večeras muslimani širom svijeta obilježavaju 27. noć Ramazana, poznatu i kao “noć želja”.

Lejletul-Kadr (arapski: لیلة القدر) (poznata i kao perzijski: Šab el-Kadr, posuđenica iz perzijskog), različito prevedena na bosanski kao noć odredbe, noć snage/moći, noć vrijednosti, noć sudbine,ili noć mjera, je prema islamskom vjerovanju noć kada su prvi ajeti Kur'ana objavljeni islamskom poslaniku Muhammedu.To je jedna od noći u zadnjih deset dana ramazana. Muslimani vjeruju da su na ovu noć blagoslov i milost Allaha u izobilju, grijesi se praštaju, dova se prima, te da je godišnja odredba objavljena melekima koji se spuštaju na Zemlju.

Kolika je vrijednost ove noći između ostalog govori i činjenica da se noć Kadr spominje na dva mjesta u Kur'anu, od kojih je jedno kompletna sura koja je upravo nazvana po ovoj noći.

Zašto je Lejletul-kadr odabrana noć?

Aiša, r.a, je upitala je Allahovog Poslanika,a.s.:

“Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?”

Poslanik odgovori: ‘Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu-l-afve, fa'fu anni! Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj Koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti!'” 

Ova dova se uči tokom zadnjih deset dana mjeseca ramazana, a posebno u neparnim noćima od kojih se izdvaja mubarek 27. noć.

Među kur'anskim ajetima koji govore o postu mjeseca Ramazana, posebno se ističe slijedeći ajet:

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ Kur'an, El-Bekara, 186.

(Trafika.ba)