Zaposlenici AS Holdinga na edukaciji prestižne Londonske Elite akademije

U sklopu programa koji AS Holding provodi u svojim članicama, a odnosi se na edukaciju
zasposlenika, ovog mjeseca dvoje mladih ljudi koji su na odgovornim funkcijama i jedni od
nosilaca odgovornosti u svojim domenama unutar Holdinga, dobilo je priliku da učestvuje na dvodnevnom edukacijskom treningu iz oblasti finansija prestižne Elite akademije koji je ove godine organizovan u Milanu.

Trening na temu ocjene uspješnosti i vrednovanja kompanija pomoću racio analiza i analiza
novčanog toka održao je ugledni profesor sa Univerziteta u Milanu Franco Quillico.
Elite je međunarodna poslovna podrška i prikupljanje kapitala u Londonskoj berzi za
ambiciozne i brzo rastuće kompanije. To je projekat Londonske i Milanske berze, sa
partnerskim odnosom Unicredit Banke koja daje kredit te se, kroz konsultantski rad ove
Akademije, brine da privatna kompanija bude dovoljno jaka i sposobna da se razvija i raste.

Edis Boloban direktor Direkcije za finansije, računovodstvo i kontroling AS Holdinga i Irma
Huseinbašić, CEO članice Fortitudo su tako bili dijelom obimnog ekosistema poslovnih lidera, preduzetnika, akademika, savetnika i investitora te usvojili savjete kako implementirati poboljšanja koja će uticati na stabilnost i dalji razvoj kompanija u kojima rade.

“Zaista je zadovoljstvo biti dio tima u kojem se posebno cijeni edukacija i gdje se
permanentno ulaže u razvoj zaposlenika. Mi u AS Holdingu smo svjesni da uvijek ima
prostora za napredak i trudimo se svojim radom i doprinosom dati dodatni zanačaj kako
našim zaposlenicima pojedinačno, tako i zajedničkoj misiji kojoj kao grupa svi stremimo.
Naš stav je da jedino motivirani i educirani zaposlenici, koji imaju uvid u najuspješnije prakse mogu dati najveći doprinos razvoju i rastu kompanije, a time poboljšati našu uslugu i zadovoljiti visoke standarde krajnjih potrošača. S tim u vezi, trudimo se razvijati naše talente i ulagati u zaposlenike tako da su konkurentni na tržištu rada u smislu da sutra mogu preći u najveću konkurenciju, ali se zato jako trudimo da ih tretiramo i ophodimo se prema njima na način da oni to nikad ne požele uraditi“ – izjavila je Emira Duratbegović, direktor Direkcije za ljudske resurse AS Holdinga.

Na prve dvije edukacije 2016. godine otišlo je dvoje uposlenika AS Holdinga u London na
London Stock Exchange iz područja Organizacionih modela i HR upravljanja. Od 2012. godine, ELITE je postala globalna zajednica koja se prostire na 33 zemlje i ima jasnu viziju da omogući kompanijama pristup kapitalu, vještinama i mreži potrebnim za proširenje i ostvarivanje trajnog ekonomskog učinka.