Zahvalnica ministru Nenadiću i Ministarstvu pravde i uprave od Vijeća nacionalnih manjina KS: Osiguran bolji položaj i zaštita prava 19 nacionalnih manjina

Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo dodijelilo je danas zahvalnicu Ministarstvu pravde i uprave KS i ministru Mariju Nenadiću osobno, za dugogodišnju podršku i izuzetan doprinos radu i djelovanju Vijeća.

“Vijeće nacionalnih manjina je prepoznalo proaktivni rad i doprinos ovog ministarstva, koje je pod rukovodstvom ministra Nenadića, radilo na institucionalnom i sistemskom poboljšanju položaja nacionalnih manjina i generalno zaštiti ljudskih prava u Kantonu Sarajevo. Iz tih razloga donesena je odluka o dodjeli zahvalnice”, obrazložio je predsjedavajući Vijeća Davor Ebner i izrazio očekivanja da će dobra saradnja biti nastavljena.

Ministar Nenadić je ovim povodom naglasio da je njegov stav u pogledu položaja nacionalnih manjina dobro poznat, odnosno da prava svih ljudi moraju biti jednaka, kao što je to navedeno i u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka koji je usvojila Generalna skupština UN-a davne 1948. godine.

“U prvom članu te Deklaracije stoji da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva. U nastavku piše da niko, po bilo kom osnovu ne smije biti diskriminisan”, naveo je ministar, ističući da je jednakopravan i nediskriminirajući položaj bilo koga u Kantonu Sarajevo i BiH njegov stav i vizija.

To je, između ostalog, potvrđeno i kroz usvajanje amandmana koji se odnose na prava i položaj nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo od strane Skupštine KS prošle godine, a koje je predložilo Ministarstvo pravde i uprave. Time su formalno, Ustavom KS, ozvaničeni službeni jezici i pisma u KS-u, odnosno da se i ostali jezici mogu ravnopravno koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

“To znači da, ukoliko nacionalne manjine na određenom području imaju većinu i interese, da se nastava odvija na njihovom jeziku i pismu, Kanton Sarajevo i njegove strukture su dužne to organizirati. Također, i neki drugi primjeri iz prakse govore koliko je važna ova odredba za položaj nacionalnih manjina”, obrazložio je ministar Nenadić.

Podsjetio je i na to da je predlagao i mijenjao Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina u KS, čime je poboljšan njihov položaj, način delegiranja i imenovanja članova u Vijeće nacionalnih manjina i ostalo.

Kao primjeri dobre saradnje ovog Ministarstva i Vijeća, navedeni su, između ostalog, i zajednički rad u organizaciji Festivala nacionalnih manjina, te drugih međunarodnih i domaćih skupova i manifestacija od značaja za njih i njihovu promociju.

Predsjedavajući Ebner posebno je istaknuo i zahvalio ministru Nenadiću na pokretanju i realizaciji projekta “Austrijska kuća”, sa Općinom Centar i Zavodom za izgradnju KS. Kako je planirano, nakon obnove, bivša Austrijska kuća kao jedan od simbola grada Sarajeva biće višenamjenski objekt a dio njenog prostora biće dat za rad i djelovanje nacionalnih manjina.

Po riječima ministra Nenadića, u Kantonu Sarajevo trenutno funkcionira 19 nacionalnih manjina.

“Nacionalne manjine su uvijek bile dio kulturnog, društvenog i historijskog miljea Grada, Kantona Sarajevo i BiH. Sarajevo je kao multietnički grad prepoznatljiv i poznat svugdje u svijetu i uvijek ću se zalagati da sačuvam takvu sliku Sarajeva i njegove vrijednosti”, naglasio je ministar Nenadić.