Vlada FBiH: Za Nacionalni park “UNA” 500.000 KM, a 70.000 KM ide udruženjima potrošača

Federalna vlada je odobrila izdvajanje 500.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za Nacionalni park “Una”, s ciljem finansiranje troškova rada i funkcioniranja ovog javnog preduzeća. Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka, koji ih je dužan utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je usvojila ovogodišnji Program utroška sredstava s pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama, namijenjenih za podršku udruženjima potrošača. Od ukupno 70.000 KM, za podrška radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača planirano je 30.000 KM, a za informisanje i savjetovanje potrošača 40.000 KM.

Izbor korisnika i raspodjela sredstava odvijat će se u skladu sa Odlukom o kriterijima i postupku finansiranja i sufinansiranja neprofitnih organizacija – udruženja.

Izvor:  Faktor