Vijeće ministara BiH: Ojačati granice i spriječiti krijumčarenje ljudi

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojilo je informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u zemlji i preduzetim aktivnostima i naglasilo neophodnost provođenja svih prioriteta iz Akcionog plana hitnih mjera, uz dosljedno poštivanje zakona BiH o azilu i strancima, prenosi Anadolu Agency (AA).

Operativni štab za pitanje migracija BiH će za narednu sjednicu Vijeća ministara pripremiti zaključke i odgovarajuće odluke kako bi buduće aktivnosti bile usmjerene na daljnje jačanje granice prema Srbiji i Crnoj Gori, uz povećanje broja policajaca, daljnje zaprečavanje nelegalnih prijelaza i pojačane akcije nadležnih organa u vezi sa suzbijanjem krijumčarenja migrantima.

Ministar vanjskih poslova BiH razgovarat će s kolegama iz Srbije i Crne Gore o modalitetima jačanja saradnje u oblasti migracija. Migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno bi trebali biti prebačeni u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja, uz međunarodnu pomoć u osiguranju hrane i zdravstvene zaštite, navode iz Vijeća ministara.

Prema informaciji o stanju u oblasti migracija u periodu od 1. januara do 5. jula ove godine, Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.081 nezakoniti migrant, a njih 7.424 iskazalo je namjeru za podnošenje azila, dok je 686 osoba podnijelo zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 28. juna do 5. jula ove godine evidentirala 723 nezakonita migranta.

Evropska komisija je najavila izdvajanje šest miliona eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za BiH za finansiranje pomoći u pogledu migracija.

Ovo se navodi u informaciji Direkcije za evropske integracije o odgovoru Evropske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći Evropske unije BiH u vezi sa migrantskom krizom, koju je Vijeće ministara BiH primilo k znanju.

Evropska komisija je predložila fokusiranje podrške na tri oblasti, i to unapređenje identifikacije i registracije migranata te njihov adekvatni smještaj, posebno u područjima u blizini Sarajeva i u USK-a, i nastavak pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, zdravstvena zaštita, neprehrambeni proizvodi, sigurnost itd. Treća oblast odnosi se na podršku Graničnoj policiji BiH za unapređenje kapaciteta za graničnu kontrolu i nadzor. Predložena podrška bi se realizirala putem Programa posebnih mjera i po hitnom postupku.

Također, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 5 (2017), vrijedan više od 10 miliona eura. Riječ je potprojektu, odnosno investicijskom subvencijskom grantu u okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja u BiH pod nazivom „Obnova 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju i obnova/izgradnja 500 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba u našoj zemlji“.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je vodeća institucija za državni projekt stambenog zbrinjavanja i ovaj potprojekt. Provođenje ovog potprojekta bit će povjereno Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 180 miliona eura.

Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru Vc, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva km kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH (Javno preduzeće “Autoceste Federacije BiH”).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plate te o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za 2019. godinu. Visina osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2019. godinu od 475,69 KM i regres koji iznosi 300KM zadržani su na nivou iz 2018.