U svijetu 2050. svaka šesta osoba će imati 65 i više godina

Rezolucijom Ujedinjenih nacija (UN) 1990. godine, 1. oktobar je proglašen Međunarodnim danom starijih osoba. Stručnjaci vjeruju kako će do 2050. u svijetu svaka šesta osoba imati 65 i više godina, a da bi populacija od 80 i više godina, koje trenutno ima 143 miliona, mogla porasti na 426 miliona.

U izvještaju UN-a za 2019. predstavljena su očekivanja da će do 2050. svaka četvrta osoba u Evropi i Sjevernoj Americi imati 65 i više godina.

Prethodni podaci pokazuju kako je 2018. prvi put u historiji broj ljudi od 65 i više godina bio veći od broja djece do pet godina.

Osim toga, stručnjaci vjeruju i kako će broj ljudi od 80 i više godina, kojih trenutno ima 143 miliona, do 2050. biti povećan na 426 miliona.

U svijetu trenutno žive 7,32 milijarde ljudi, od toga oko 680 miliona ljudi ima 65 i više godina.
U Aziji živi 59,6 posto ukupne populacije, 16,9 u Africi, 9,7 u Evropi, 8,5 u Latinskoj Americi, a 5,3 u Sjevernoj Americi i Okeaniji.

Podaci pokazuju i kako je brojnija muška populacija (100 žena naprema 102 muškarca), ali i kraće živi. Naime, prosječni životni vijek za muškarce je 70, a za žene 74 godine.

U razvijenim zemljama, starosna grupa 10-24 godine čini oko 16 posto ukupne populacije, grupa 15-64 čini 65 posto, a grupa od 65 i više godina oko 18 posto.

S druge strane, u nerazvijenim zemljama, starosna grupa 10-24 godine čini 28 posto ukupne populacije, grupa 15-64 65 posto, a osobe od 65 i više godina čine sedam posto.