U narednom periodu definisati korake u postupanju nadležnih organa na zaštiti djece migranata

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović održala je danas sastanak sa predstavnicima Unicefa, UNHCR-a, IOM-a, Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad”, Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS, Fondacije bosanskohercegovačke inicijative žena, SOS Dječija sela BiH i Udruženja Vaša prava BiH o temi postupanja Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad” u postupcima zaštite djece bez pratnje roditelja s akcentom na djecu migrante.

Ovim prilikom, ministrica je upoznala predstavnike navedenih organizacija o iskustvima Ministarstva i pomenute ustanove po pitanju zaštite djece bez pratnje, do sada identificirane na području Kantona Sarajevo.

Skrenuta je pažnja i na problem nedostatka koordinacije nadležnih organa i nedostatak infrastrukture koja je neophodna za zaštitu djece migranata, što se direktno odražava na postupanje organa starateljstva.

Učesnike sastanka ministrica je informisala o kompleksnost i težini problema sa kojima se nosi kantonalno ministarstvo i centar za socijalni rad i zajednički predložili da se u narednom periodu definišu koraci u postupanju nadležnih organa na zaštiti djece migranata.

Nakon vrlo konstruktivne diskusije zaključeno je da će se u narednom periodu održati sastanak na koji će biti pozvani i predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine, kako bi se ozbiljnije diskutovalo o problemima koje Ministarstvo i Kantonalni centar ne mogu rješavati bez učešća nadležnih institucija.