Školarine za IT stručni studijski program na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u rebalansu Budžeta KS obezbijedilo 280.000 KM za pokrivanje troškova školarina za studente koji upišu IT stručni studijski program u akademskoj 2019/2020 godini na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Danas je održan sastanak između predstavnika Ministarstva, BIT Alijanse i predstavnika njenih članica – IT kompanija, te Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta, s ciljem operacionalizacije dogovora o finansiranju školarina na dvogodišnjem studijskom programu.
Razgovarano je o modelu podrške i obavezama svih strana u procesu: industrije koja će omogućiti zapošljavanje kadrova, fakulteta koji će izvršiti selekciju i upis, te osigurati kvalitetan nastavni proces, studenata stipendista i dr.

Nakon završetka upisa i utvrđivanja broja upisanih studenata, pristupit će se potpisivanju ugovora i preciziranju obaveza svih aktera procesa.

Studijski programi su rezultat saradnje Univerziteta u Sarajevu i Udruženja IT kompanija “Bit Alijansa”.

Prema planu upisa, Prirodno-matematički fakultet će upisati 80, a Elektrotehnički fakultet 50 studenata na IT stručni studij. Pozivaju se svi zainteresovani da podnesu prijave za upis do 5. jula 2019. godine.

Konkursi za upis na IT stručni studij su dostupni na web stranicama Elektrotehničkog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.