Sarajevo će 2020. godine dobiti skijašku stazu sa pogledom na grad

Jedna od kapitalnih investicija Grada Sarajeva je i izgradnja ski staze Trebević i pratećih objekata. Ovaj projekat, odnosno Odluka o utvrđivanju javnog interesa i pristupanju realizacije projekta se našla i na Gradskom vijeću.

Idejni koncept ski staze Trebević podrazumijeva samu ski stazu, vertikalni transport (ski lift) i sistem vještačkog zasnježivanja. Ski staza će biti podijeljena na dva segmenta, i to kraći od same stanice Trebevićke žičare do platoa tzv. “heliodrom” u dužini od 156 metara i duža staza od “heliodroma” do podnožja Male Čoline kape u dužini od 1.009m.

Od podnožja Male Čoline kape do “heliodroma”,predviđena je izgradnja dvosjeda, dužine 730m, dok je za malu stazu predviđena “beskonačna traka” dužine 156m.

Predviđena je gradnja površinske akumulacije vode sa pumpnom stanicom koja se u toku ljetne turističke sezone može koristiti kao jezero.

Grad Sarajevo je putem Kantona Sarajevo sa Opšinom Istočni Stari Grad realizovao snabdijevanje vodom platoa Vidikovac na Trebeviću što je jedan od osnovnih preduslova za razvoj skijališta na ovom lolkalitetu.

U cilju realizacije ovog projekta Grad Sarajevo već poduzima određene aktivnosti, te se vrši ispituju imovinsko – pravni odnosi na svim predmetnim lokalitetima, razmatraju se koncepti osiguravanja svih potrebnih dozvola za izgradnju. Provode se i sktivnosti na pribavljanju projektne dokumentacije, kao što su: detaljne sniježne karte svih staza, detaljne planove ski staza; (regulacioni plan staza i geodetski elaborat trasiranja), detaljne planove (idejne i izvedbene) za ski liftove, sisteme zasnježenja, objekte za održavanje i upravljanje ski sistemom, te popratne ugostiteljske objekte uz ski staze.

Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su u budžetu Grada Sarajeva za 2019. godinu na poziciji 615 100 Ski staza Trebević.

O samom značaju ovog projekta nedavno je govorio i gradonačelnih Sarajeva, Abdulah Skakak u gostovanju na N1 televiziji, kada je rekao da je ovo dio projekta revitalizacije i stavljanja u funkciju Trebevića.

“Nije ranije postojala takva profesionalna skijaška staza po kojoj će Sarajevo biti poznato, jer ćemo biti prvi i jedini glavni grad koji ima skijašku stazu sa pogledom na grad”, najavio je Skaka navodeći da je sjeverna strana Trebevića odlična za skijašku stazu.

Prema njegovim riječima, imamo mogućnost da napravimo bolju stazu nego što su neke staze gdje se dešavaju evropska i svjetska prvenstva u skijanju. Staza bi kako je najavio, trebala ako sve bude išlo po planu biti u funkciji do kraja mandata ove administracije – septembra 2020“.

(Akta.ba)