Pruga od Sarajeva prema jugu zemlje bit će obnovljena do sredine godine

Željeznička pruga od Sarajeva prema jugu zemlje, izgrađena prije više od 50 godina, biti će obnovljena do sredine ove godine, poručuju iz kompanije Generale Costruzioni Ferroviarie (GCF).

Italijanska kompanija GCF, u saradnji s domaćom kompanijom Hering d.o.o, prošle godine započela je radove na rekonstrukciji željezničke pruge na dioici Sarajevo – Bradina, te veoma zahtjevne intervencije na sanaciji i modernizaciji željezničkog tunela Ivan kao poznatog saobraćajnog ‘uskog grla’. Trasa radova uključuje čak 19 mostova i 11 tunela.

Radi se potpunoj obnovi kolosjeka na ukupno 39 km pruge i za čiju rekonstrukciju je kompanija GCF je u BiH dopremila vlastitu flotu savremenih željezničkih mašina tzv. “radnih vozova” sa kojima rade mješovite talijansko-bosanske posade i koje prati ukupno oko 200 angažovanih radnika. Po okončanju radova tehnički uslovi pruge će dozvoljavati brzine od 100-120 km/h uz ograničenja trase i usponima na ovoj dionici. Od začaja za teretni saobrćaj je i vijest da nove savremene šine koje se postavljaju na ovoj dionici imaju znatno veću nosivost od ranijih šina.

“Trenutno se završavaju radovi na dionici od Hadžića prema Blažuju, a do sada je obnovljena pruga na dionici od Alipašinog mosta do Hadžića, ukupne dužine oko 12 kilometara” pojašnjava Roberto Accinelli, menadžer projekta i dodaje: “Početkom januara počela je i rekonstrukcija najkompleksnijeg dijela dionice. Riječ je o tri kilometra dugom tunelu Ivan kroz koji se do sada zbog dotrajalosti pruge saobraćaj odvijao vrlo otežano brzinom oko 20 km/h. Radovi su dodatno usložnjeni zbog izuzetno uskog prostora, obimnog prisustva blata i vode, te činjenice da se radovi izvode pod saobraćajem.”

Zbog ove otežavajuće okolnosti radovi u tunelu se izvode kontinuirano u trajanju 30 radnih sati, da bi se potom mogao odvijati saobraćaj teretnih vozova tokom naredna 42 sata. Iz istih razloga, dinamika radova na otvorenom dijelu pruge podrazumjeva radove od po 10 sati dnevno.

Ancinelli pojašnjava da su i visinske razlike dionice izvođenja radova na ovom projektu izuzetno specifične, te da se temperaturni parametri mijenjaju čak tri puta. “Kada smo prvi put vidjeli ovakve parametre mislili smo da je riječ o pogrešnom mjerenju s obzirom da se radi o dosta kratkoj dionici. Međutim, s obzirom da je riječ o planinskim i nizinskim uslovima, shvatili smo da se parametri pruge ipak moraju podešavati u skladu s tri seta parametara što je rijetkost u Evropi, izuzev možda na Alpama,” dodaje Ancinelli i naglašava: “Ovo što radimo je pravi inžinjerski poduhvat. Na ovako kompleksnom projektu, impresionirani smo saradnjom sa našim partnerima iz Heringa, ali i ekspertima Željeznica Federacije BiH, te stručnošću lokalnih nadzornih inžinjera.”

Nakon završetka radova ova dionica će biti u potpunosti rekonstruisana po evropskim standardima kvalitete, brzine i sigurnosti što za putnike znači udobniji, brži i sigurniji željeznički saobraćaj.

Italijanska kompanija GCF je europski lider u sektoru izgradnje, modernizacije i sanacije željezničke infrastructure, pruga i čvorišta. U Bosni i Hercegovini GCF trenutno vrši radove na rekonstrukciji dionice željeznicke pruge Sarajevo – Bradina i tunela Ivan koristeći tehnološki najsavremenije metode i mehanizaciju.