Pripadnici OS BiH angažirani na sanaciji terena u svetilištu Gospe Olovske

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške se od 7.  maja 2018. godine nalaze u općini Olovo gdje se vrši pružanje podrške i pomoći na uređenju svetilišta Majke Božije Gospe Olovske.

Radovi se izvode u okviru pomoći lokalnim zajednicama, a trenutno se izvode radovi na uređenju prostora oko same crkve. S obzirom na to da  je u planu dograđivanje dodatnih objekata u sklopu kompleksa, a i sanacija same crkve, potrebno je stvoriti određene preduslove za realizaciju tog projekta. Sam objekat crkve je u kritičnom stanju s obzirom na tadašnji zastarjeli način gradnje te je potrebno izvršiti rekonstrukciju nosećih dijelova da bi crkva ostala u izvornom obliku i zadržala svoju vrijednost u kulturnom, vjerskom i svakom drugom smislu. Upravnik ovog kompleksa fra Ilija Božović je izrazio zahvalnost Ministarstvu odbrane BiH na razumijevanju trenutne situacije i angažiranju resursa iz sastava Inžinjerijskog bataljona/Brigade taktičke podrške da pomognu u nastojanju da se ovaj vjerski spomenik  sačuva i ovjekovječi, jer isti ima veliku vrijednost i značaj za stanovnike ovih krajeva.

Pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške radove uspješno privode kraju, a veoma je bitna činjenica da su pripadnici ove jedinice svjesni važnosti ovog projekta te ulažu dodatne napore kako bi se ovaj projekat realizirao u potpunosti. Ovaj i drugi projekti na kojima su angažirani pripadnici Brigade taktičke podrške doprinose afirmaciji Oružanih snaga BiH u cjelini, pa su zbog toga uvijek  traženi i dobrodošli u sve lokalne zajednice kada je riječ o izvođenju inžinjerijskih radova.