Prihvaćene inicijative za zaštitu izvora i kanjona rijeke Sane

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prihvatilo je inicijative za pokretanje postupka proglašenja zaštićenih područja na rijeci Sani koje je Centar za životnu sredinu podnio u januaru 2019. godine.

Riječ je o dvije inicijative koje se odnose na proglašenje zaštićenog područja “izvora rijeke Sane sa ponorom Mračaj” i “zaštićenog područja kanjona Prizren Grad”, saopćio je Centar za životnu sredinu.

“Iako je hidroelektrana Medna narušila ambijent čitavog gornjeg toka rijeke Sane i izmjenila uslove za zaštitu i proglašenje Parka prirode Gornja Sana, nove inicijative Centra za životnu sredinu su važne kako bi se preostale prirodne vrijednosti ovog kraja sačuvale i stavile pod zaštitu. Zavod je spreman za ovaj zadatak i sretni smo što ćemo imati priliku da radimo na zaštiti ove predivne rijeke koja to svakako zaslužuje”, istakao je Dragan Kovačević, načelnik odjeljenja za prirodno nasljeđe pri Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Naredni korak je da Zavod pripremi studiju zaštite na osnovu koje se donosi akt za proglašenje zaštićenog područja.

Ove inicijative su proistekle iz prethodne inicijative koja je podnesena u jeku kampanje protiv izgradnje male hidroelektrane Medna još 2012. godine. Tadašnja inicijativa imala je za cilj da se
proglasi prethodna zaštita i zaustavi uništavanje ove rijeke. Ona je bila prihvaćena i urađena je studija za zaštitu, ali se zbog aktivnosti na gradnji hidroelektrane Medna ovaj proces zaustavio.

Nakon izgradnje Medne, resorno ministarstvo se obratilo inicijatoru sa dopisom u kojem se zahtjevalo izjašnjavanje da li ostajemo pri inicijativi za Park prirode Sana.

“Tada smo, nakon konsultacija, zaključili da bi se ovaj primjer mogao zloupotrijebiti u budućnosti kao opravdanje za gradnju hidroelektrana u zaštićenim područjima, te smo odustali od te
inicijative. Kako bi se ipak zaštitilo ono što je najvrijednije i spriječila potencijalna gradnja novih hidroelektrana na Sani, pokrenuli smo ove dvije inicijative izuzimajući prostor na kojem se nalazi
sporna hidroelektrana Medna”, pojašnjavaju u Centru za životnu sredinu.

(Nap.ba)