Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava prezentacija o položaju Roma u BiH

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava – 10. decembar, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH predstavit će danas u Sarajevu, u okviru projekta OSCE-a/ODIHR-a “Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma” i u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, Specijalni izvještaj o položaju Roma u BiH.

U diskusiji o stanju i uvjetima u kojima žive Romi u BiH govorit će predstavnici Institucije ombudsmena za ljudska prava, Odbora Roma pri Vijeću ministara BiH, Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnici Misije OSCE-a i Delegacije EU u BiH.

Izvještaj je jedan od rezultata regionalnog projekta OSCE-a/ODIHR-a “Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma”, čija se provedba finansira sredstvima Evropske unije, uz podršku država članica OSCE-a, a provodi ga Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

– Cilj Izvještaja je ukazati na probleme s kojima se susreću Romi u BiH i putem preporuka doprinijeti kvalitetnijoj primjeni usvojenih akcionih planova i preuzetih međunarodnih obaveza – navode iz  Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH.

 

Trafika|Ba|Fena