Potpisan sporazum PD Parlamenta FBiH i Saveza općina i Gradova FBiH

Na 10. Skupštini Saveza općina i gradova FBiH upriličeno je potpisivanje sporazuma između Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i tog Saveza.

Sporazum su potpisali predsjedavajući PD Parlamenta FBiH, Elvir Karajbić i Predsjednik Skupštine SOGFBiH, Faris Hasanbegović.

“Cilj nam je uključiti zakonske predstavnike lokalnih zajednica u FBiH u procese donošenja zakona i odluka kojih se njih tiču. Ovim sporazumom omogućavamo predstavnicima SOG FBiH da aktivnije učestvuju u radu PD Parlamenta FBiH. Ovaj sporazum predstavlja ozbiljan pristup, jer građani većinu svojih potreba ostvaruju u lokalnoj zajednici, i zbog toga je potrebna veća uključenost u donošenju zakona i odluka” istaknuo je ovom prililom Karajbić.

Na potpisivanje ovog sporazuma se čekalo nekoliko godina, te je na inicijativu Komisije za lokalnu samoupravu PD Parlamenta FBiH pokrenut je proces usaglašavanja teksta sporazuma i potpisivanja istog.

“Lokalna samouprava je nivo vlasti koji najbolje funkcioniše u Bosni i Hercegovini. Nadležna komisija PD Parlamenta će i dalje pružati podršku SOG FBiH u borbi za poboljšanje statusa lokalnih samouprava” istakao je ovom prilikom Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu.