Potpisan Sporazum o sufinansiranju izgradnje i proširenju Aleje veterana na groblju Vlakovo

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Kantonalog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ Goran Cerić potpisali su danas Sporazum o sufinansiranju Projekta izgradnje i proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo.

Ovim sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obaveze resornog ministarstva i ovog preduzeća, a ukupna površina zemljišta predviđenog za otkup i uređenje je 6321 metara kvadratnih.

Rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu obezbijeđena su sredstva u iznos od 250.000 KM u svrhu izgradnje i proširenja Aleje veterana.

Preduzeće „Pokop“ će izvršiti predaju uređene parcele do kraja 2018. godine.