Pokrenuta inicijativa za formiranje udruženja poljoprivrednika BiH

U Sarajevu je danas održan inicijativni sastanak udruženja poljoprivrednika Federacije BiH i Republike Srpske sa ciljem osnivanja udruženja na državnom nivou. Tom prilikom Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS-a kazao je da se pod hitno mora nešto uraditi, jer iz BiH ne odlaze građani, nego seljaci.

Usorac je na početku naglasio da se radi o Inicijativnom odboru za formiranje Udruženja poljoprivrednih proizvođača BiH, a ne u BiH, kao što to neki žele da predstave.

“Želimo da budemo udruženje BiH. Sazvali smo Inicijativni odbor da se dogovorimo o kriterijima ko može biti, šta su nam ciljevi, šta su nam zadaci, da pripremimo Izbornu skupštinu, da odredimo datum Izborne skupštine“, kazao je Usorac i dodao:

“Cilj je udruženje BiH poljoprivrednih proizvođača. Ne nekakvih giganata velikih preduzeća, nego baš poljoprivrednih proizvođača. Naša ciljna grupa su seljaci, ljudi koji se bave proizvodnjom i koji ne mogu da dođu svaki dan do vlasti. Prema tome želimo da budemo partner Parlamentarnoj skupštini, Predsjedništvu i Vijeću ministara BiH. Želimo da stvorimo uslove u ovoj državi da seljak može da proizvodi, da se osjeća kao čovjek i da živi kao čovjek u ovoj državi, da ne gleda i u nebo i u vlast. U nebo moramo gledati, ali u vlast nema potrebe da gledamo, vlast treba da vodi računa o svojim građanima, o poljoprivrednicima, jer mi treba da budemo udruženje od opšteg interesa za ovu državu. Ako nije udruženje koje proizvodi hranu od opšteg interesa, ja ne znam onda koje jeste”.