Počeo „Festival omladinske umjetnosti“ organizovan od strane srednjoškolaca iz Lokalnog tima Goražde Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Na lokalitetu Fočanska Jabuka, u blizini Ustikoline, počeo je „Festival omladinske umjetnosti“ organizovan od strane srednjoškolaca iz Lokalnog tima Goražde, Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH).

U okviru ovog projekta, koji će trajati od 9. do 12. jula, organizovane su četverodnevne radionice na temu muzike, glume, fotografije, pa je ovo idealna prilika za srednjoškolce da pokažu svoju kreativnost. Učesnici festivala će se , također, edukovati na polju aktivizma i volonterizma.

Festival umjetnosti sa sobom nosi nezaboravne ljetne uspomene, avanture, pregršt zabave i znanja.

Projekat podrazumijeva edukovanje dvadeset srednjoškolaca, koji dolaze iz različitih bosanskohercegovačkih gradova, kao što su: Gradačac, Kakanj, Jablanica, Bijeljina, Sarajevo, Bosanski Šamac, Zavidovići, Maglaj. U ovoj misiji nesebičnu podršku pružili su: World Vision, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grad Goražde, OŠ „Ustikolina“, Mješovita zadruga „Staza“, kao i ASuBiH sa novčanim sredstvima iz Fonda Socijalnog dana.

 

(Trafika.ba)