Poboljšanjem uslova rada zaposlenika SIPA-e očuvati sigurnosti sistem BiH

Predsjednik Glavnog odbora SDP BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović uputio je nekoliko pitanja direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u vezi informacija o odlivu kadrova, uslova rada i primanja službenika i zaposlenika u SIPA-i.

Polazeći od toga da odliv kvalitetnih i stručnih kadrova u ovoj važnoj instituciji zasigurno predstavlja slabljenje institucije, a slijedeći informacije dobijene iz sindikata SIPA-e, Magazinović je pokrenuo temu uslova rada državnih službenika i zaposlenika u SIPA-i. Jedno od pitanja koje je postavio, a na koje očekuje pisani odgovor od Mnistarstva sigurnosti i SIPA-e, odnosni se na broj državnih službenika i zaposlenika koji su prekinuli radni odnos u periodu od 2013.– 2018., ali i na odziv na raspisane konkurse za pozicije istih u periodu 2015.-2018. godine, te broj ponovljenih konkursa i procenat popunjenih radnih mjesta po konkursima. Osim toga, Magazinović je zatražio komentar i na informaciju da državni službenici i zaposlenici u Agenciji koji imaju pristup tajnim podacima i prolaze stroge bezbjedonosne provjere, nemaju odgovarajuću naknadu u skladu sa složenošću i važnošću posla koji rade. Suština postavljenih pitanje je na iniciranju mjera koje bi ministarstvo i sama SIPA poduzele na poboljšanju statusa državnih službenika i zaposlenika u Agenciji, kako bi se smanjio odliv kvalitetnih kadrova i očuvao sigurnosni sistem Bosne i Hercegovine.

Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu obratio se inicijativom o promjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH sa ciljem zaustavljanja evidentnog odliva kadrova, posebno kvalitetnih i stručnih državnih službenika i zaposlenika. Jedan od primjera koji se navodi kao ilustracija trenutnog stanja je da referent za administrativne poslove u podregistru tajnih podataka u SIPA-i koji ima pristup podacima stepena vrlo tajno ima koeficijent za platu 1.4, dok referent za održavanje voznog parka u drugim agencijama ima koeficijent 1.6. Kao jedan od argumenata za promjenu zakona Sindikat navodi i argument da su, prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH, plate u Bosni i Hercegovini rasle za 9,2% u periodu od 2010. do 2018. godine, dok su državnim službenicima i zaposlenicima u Agenciji smanjene za 11,17%.

Nakon dobijenih odgovora, Magazinović će, ukoliko to ne učini ministarstvo ili rukovodstvo SIPA-e, zajedno sa drugim poslanicima zainteresovanim za ovaj problem, inicirati konkretne korake na poboljšanju statusa zaposlenih u sigurnosnim institucijama, a sve u cilju očuvanja stručnog kadra, a samim tim i očuvanjem sigurnosnog sistema u BiH.