Pamukkale, dvorac od pamuka u kojem su se kupali Grci i Rimljani

Pamukkale je kompleks jedinstvenih mineralnih izvora u jugozapadnoj Turskoj, u blizini grada Denizlija. Lokalitet se sastoji od toplih izvora i vapnenca travertina koji ima neobičan oblik plitkih terasastih bazena, nastalih prelijevanjem mineralne vode i taloženjem minerala.

Čudesan bijeli svijet bljeska se pod sunčevim zrakama na padinama u Turskoj, ispod ostataka grada u kojem su se Grci i Rimljani nekoć kupali. U bazenima ispunjenim vodom odražavaju se bijeli okomiti zidovi, stalaktiti vise uz rub čitavoga područja poput smrznutih slapova, a tamne planine obrasle borovom šumom uzdižu se iza terasa. Naziv Pamukkale znači “dvorac od pamuka”. Neki smatraju da je takav naziv uzrokovao mek izgled litica i terasa, no lokalna legenda kaže da su u davna vremena divovi na terasama sušili svoj urod pamuka.

Terase, stalaktiti i litice izvora Pamukkale prekrivaju površinu dužine 2,5 kilometara i širine 500 metara. Oni su nastali kao rezultat vrućih vulkanskih vrela koja se nalaze na visoravni iznad njih. Voda iz vrela zasićena je kalcijem i drugim mineralima koje je kišnica rastopila iz stijena prolazeći kroz zemlju na putu do vrela, a gotovo sve što se uroni u vodu vrela biva prekriveno slojem kalcija. Tako recimo, predmet koji padne u vodu za samo nekoliko dana izgleda kao da je pretvoren u kamen. Kad voda iz vrela curi preko ruba visoravni, na obronku brda ostavlja sloj kalcija koji su se tijekom hiljada godina postupno gomilali i tako su nastali okomiti zidovi, terase i stalaktiti sjajno bijele boje.

Već hiljadama godina smatra se da voda iz vrela bogata mineralima ima ljekovita svojstva, a govori se da se njome mogu izliječiti ili ublažiti bolesti kao što su reumatizam, srčane tegobe i visoki krvni tlak.

Legenda kaže da je dovoljno 10 minuta provesti u ovoj vodi kako bi se podmladili za 5 godina.