OSCE objavio izvještaj o upravljanju predmetima ratnih zločina u postupku pred Tužilaštvom BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, uz podršku Evropske unije, danas je u Sarajevu predstavila tematski izvještaj ”Upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred Tužilaštvom Bosne i Hercegovine“.

Izvještaj sadrži analizu rezultata koje je ostvarilo Tužilaštvo BiH u radu na predmetima ratnih zločina, te identificira preostale izazove koji stoje na putu efikasnog procesuiranja tih predmeta. Izvještaj sadrži i niz preporuka koje će, ukoliko budu provedene, dovesti do efikasnog prevazilaženja tih izazova.

Na osnovu analize konkretnih predmeta, koja ukazuje na pad kvaliteta istraga i procesuiranja predmeta ratnih zločina, u izvještaju se izdvajaju tri područja u kojima su uočene slabosti kada je riječ o provođenju istraga i procesuiranju predmeta ratnih zločina u Tužilaštvu BiH.

”Odnedavno se može uočiti usporavanje dinamike rješavanja predmeta ratnih zločina“, izjavio je Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.