OPĆINA VISOKO: Samo legalno izgrađen objekat je pametna investicija

S ciljem provođenja preventivnih aktivnosti i približavanja zakonskih propisa iz oblasti građenja svim budućim investitorima i vlasnicima objekata, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina i Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko izdala je sljedeće upute.

Koraci do izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje – Svaki građanin koji namjerava izvršiti izgradnju objekta dužan je da podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Urbanistička saglasnost – Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti preuzima se u Centru za dozvole, u Šalter sali Grada Visoko (posljednji šalter) ili na ovom linku. Uz zahtjev se prilaže: ZK izvadak za parcelu na kojoj se gradi, kopija katastarskog plana za parcelu na kojoj se gradi, Idejni projekat – 2x u pisanoj formi i 1x u elektronskoj formi, administrativna taksa (zavisno od vrste građevine i postupka).

Ukoliko se radi o parceli koja je poljoprivredno zemljište u tom postupku se vrši pretvorba poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, što je u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK i za što se plaća utvrđena naknada.

Za stambene i stambeno-poslovne objekte čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 200 m2 nije potrebno odobrenje za građenje. Gradnja je dozvoljena na osnovu izdate urbanističke saglasnosti.

Odobrenje za građenje – U slučajevima podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje (zahtjev na linku) postupak je sličan podnošenju zahtjeva za urbanističku saglasnost, a uz zahtjev se prilaže, Urbanistička saglasnost, ZK izvadak za parcelu na kojoj se gradi, glavni projekat – 2x u pisanoj formi i 1x u elektronskoj formi, sve saglasnosti koje su propisne urbanističkom saglasnošću, administrativna taksa ( zavisno od vrste građevine i postupka ).

U ovom postupku plaćaju se naknade za pogodnost i uređenje građevinskog zemljišta, te za izgradnju skloništa.

Kako dobiti urbanističku saglasnost/ odobrenje za građenje za započeti i izgrađeni objekat?

Postupak izdavanja urbanističke saglasnosti/ odobrenja za građenje za započeti ili izgrađeni objekat se vrši po istoj proceduri.

Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera u slučajevima bespravne izgradnje objekata. Građevinska inspekcija Grada Visoko redovno vrši nadzor nad bespravnom izgradnjom objekata. Građevinski inspektori, prvenstveno, djeluju preventivno i upućuju investitore i vlasnike objekata u zakonske propise iz oblasti građenja.

Bespravna izgradnja objekata je krivično djelo, stoga građevinski inspektori pored izricanja novčane kazne investitoru mogu podnijeti i krivičnu prijavu nadležnom Sudu.

Izgradnji bilo koje vrste objekata ne može se pristupiti bez prethodno pribavljenog rješenja o urbanističkoj saglasnosti/ rješenja o odobrenju za građenje (postupak pribavljanja u gornjem dijelu teksta).

Bespravnom izgradnjom objekata investitori rizikuju vlastita sredstva ukoliko se utvrdi da se ti objekti ne mogu legalizovati radi određenih lokacijskih ograničenja.

Odsjek za inspekcijske poslove Grada Visoko savjetuje buduće investitore da se pridržavaju zakonskih propisa iz oblasti građenja i u skladu s tim ispune svoje obaveze. Samo legalno izgrađen objekat je pametna investicija.

Vlasnici objekata kojima je uslijed dotrajalosti narušena stabilnost (ruševni objekti) njihovom uklanjanju mogu pristupiti samo na osnovu rješenja o uklanjanju izdatog od strane građevninskog inspektora ili odobrenja o uklanjanju Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

(Trafika.ba/Izvor: Akta.ba)