ODRŽANO DRUŽENJE PREDSTAVNIKA MEDIJA I NLB BANKE D.D., SARAJEVO

Sa željom za izgradnju dobrih odnosa, posvećenosti i međusobnog povjerenja, juče je u prelijepom ambijentu Vinarije Zadro u Domanovićima, održano druženje predstavnika medija i NLB Banke d.d., Sarajevo.

Na ovom susretu, mediji su upoznati sa rezultatima NLB Banke i planovima za buduće poslovanje. Uprava NLB Banke d.d., Sarajevo je posebno istaknula :

  • Rast NLB Banke d.d., Sarajevo u svim segmentima poslovanja.
  • Najveću ostvarenu profitabilnost do sada.
  • Činjenicu da na nivou BiH, po ukupnoj aktivi NLB Banka d.d., Sarajevo i NLB Banka a.d., Banja Luka čine 3. najveću bankarsku grupaciju.

Prednosti koje Banku izdvajaju su kvalitet usluge, dostupnost kroz rasprostranjenu mrežu poslovnica, ATM i POS uređaja, e-banking i m-banking sa unaprijeđenim korisničkim aplikacijama, zavidna baza lojalnih klijenata, te na kraju i cjenovna konkurentnost.

Protekla 2017.godina je bila najuspješnija godina u poslovanju NLB Banke. Zahvaljujući našoj ispravnoj poslovnoj strategiji, vizijama baziranim na korisničkim iskustvima naših klijenata, unaprijeđenju naših radnih uslova i usluga koje pružamo našim klijentima, tekontinuiranog praćenja savremenih svjetskih trendova, ostvarili smo pozitivne rezultate u svim segmentima našeg poslovanja.

Ostvarili smo rast ukupne aktive za 7% i unutar iste, rast kredita od 6%. a depoziti klijenata su povećani za 5%. Ovakav uspješan rast aktive i poboljšanje njene strukture su imali višestruke pozitivne implikacije na bilans uspjeha tako da su neto prihodi od kamata i neto prihodi od provizija Banke porasli za 6,5% i 9,2% . I na kraju,  kao rezultat svih pomenutih aktivnosti i pokazatelja, ostvarili smo neto dobit od 15,2 miliona KM što je najveći rezultat ove Banke u odnosu na sve prethodne godine.

Kako bismo i u budućnosti još uspješnije poslovali, nastavićemo da aktivno radimo na optimiziranju ponude proizvoda i online inicijative, te na unapređenju korporativne kulture, poslovnih procesa i učinkovitost, sa ciljem što kvalitetnijeg zadovoljenja potreba naših klijenata. – naglasili su članovi Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

NLB Banka d.d. Sarajevo će i dalje kontinuirano raditi na izgradnji dobrih i korektnih odnosa sa predstavnicima medija u cilju što bolje poslovne saradnje.