Održana aktivnost “Kako unaprijediti vlastito zdravlje – razgovarajmo”: Značaj provođenja preventivnih mjera

Održavanje programa iz oblasti zdravstva, a koje se organiziraju u sklopu manifestacije Dani Kantona Sarajevo u periodu od 02. do 09. maja 2019. godine, javne kantonalne zdravstvene ustanove prijavile su učešće u Danima KS, sa različitim programima.

Ministrica zdravstva KS Amela Sofić, sa saradnicima je posjetila danas mjesto održavanja aktivnosti pod nazivom „Kako unaprijediti vlastito zdravlje–razgovarajmo“ na platou ispred BBI -a Centra, a koju je organizovala Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Ovim programom provode se aktivnosti, u kojoj učestvuju dva tima (doktori medicine i zdravstveni tehničari), a koje podrazumijevaju mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, direktnu komunikaciju i savjetovanje građana o prevenciji nastanka hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, podjelu zdravstveno odgojnih savjeta i podjelu zdravstveno–promotivnih materijala.

Tim povodom, ministrica Sofić razgovarala je i sa građanima Kantona Sarajevo o značaju potrebe provođenja preventivnih mjera u svakodnevnom životu.