Nezavisni blok: Zaustaviti namjeru Hrvatske da truje građane BiH

Povodom najava da Republika Hrvatska ima namjeru napraviti odlagalište nuklearnog otpada u Trgovskoj Gori, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, Nezavisni blok izražava apsolutno protivljenje te poziva sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine na konkretne akcije i donošenje odluka, mjera i aktivnosti u cilju zaštite života građana Bosne i Hercegovine. Uzimajući u obzir da se radi o ozbiljnoj aktivnosti koja se tiče obje države i života ljudi u dvije zemlje, podsjećamo da postoji pravni okvir kojeg institucije Bosne i Hercegovine moraju koristiti kako bi se zaustavila Hrvatska u namjeri da truje naše građane. 

A to su: 

  • Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (Beč, 17. jun 1994. godine), 
  • Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i zbrinjavanja radioaktivnog otpada (Beč, 5. septembar 1997. godine), 
  • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo, februar 1991. godine), 
  • Protokol o strateškoj procjeni okoliša (Kijev 21. maj 2003. godine), 
  • Arhuska konvencija od 25. juna 1998. godine o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravdi u okolišnim pitanjima i 
  • EU/EURATOM direktiva.

U skladu sa navedenim pravnim i međunarodnim okvirima, Nezavisni blok će poduzeti aktivnosti u Parlamentu BiH, te od ostalih institucija traži: od Predsjedništva BiH da od institucija Republike Hrvatske zvaničnim diplomatskim putem i putem DKP-a hitno zahtijeva promjenu trenutne lokacije predviđene za odlaganje nuklearnog otpada i da je napravi na mjestu koje neće ugrožavati građane BiH; od Vijeća ministara BiH da traži hitno održavanje zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, na kojoj se moraju prezentovati i javnosti predočiti zvanične informacije o trenutnom stanju po ovom pitanju duž cijele granice Bosne i Hercegovine, te da Parlamentarnoj skupštini BiH predloži zakonom utemeljene smjernice kako bi se na demokratski način uokvirila pravna bitka protiv nasrtaja na život građana Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske; od Parlamentarne skupštine BiH da u ovoj sedmici održi hitnu sjednicu te da donese akte u vidu zvaničnih odluka kojima se upućuje protestna nota i daje ovlaštenje za pokretanje sudskih sporova protiv neodgovornih za ovaj slučaj; od EU i međunarodnih organizacija prisutnih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj da se što prije uključe u ovu problematiku, da ne stoje po strani kao nijemi posmatrači i osiguraju poštivanje i provođenje međunarodnih pravnih akata.

Sve građane Bosne i Hercegovine pozivamo da se u što većem broju priključe akciji potpisivanja peticije protiv najavljene gradnje odlagališta otpada i ugrožavanja života naših sugrađana u pograničnoj zoni sa Hrvatskom koju Nezavisni blok priprema na cijelom području naše domovine. Niko nema pravo da rješavanjem svog problema ubija nekoga drugog, a pogotovo da ubija svog komšiju.

Nezavisni blok smatra da ovakav bahati i sraman odnos jedne članice Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, nažalost, nastavak je retrogradne politike koja svoje pomagače ima i u našoj zemlji, pa je tako prošle sedmice član Predsjedništva BiH iz RS-a, Milorad Dodik, štitio vitalni nacionalni interes Hrvatske umjesto vlastite zemlje i njenih građana. Nadalje, građani Bosne i Hercegovine moraju znati da Hrvatska ima namjeru graditi odlagalište za nuklearni otpad na prostoru kojeg je nekada bila okupirala tzv. Srpska Krajina, da tamo ne živi mnogo hrvatskih državljana, a da bi to odlagalište predstavljalo vitalni problem za građane Bosanske Krajine, najviše gradove Bosanski Novi- Novi Grad, Bosanska Dubica, Kostajnica, pa sve do Prijedora u entitetu RS-u, te i građane Unsko-sanskog kantona, naročito gradove Bosanska Krupa, Cazin, Bužim, Velika Kladuša i Bihać. 

Takav pristup nije ni evropski niti civilizacijski, a u odbranu građana Bosne i Hercegovine moraju ovaj put stati svi – i institucije i predstavnici RS-a, FBiH, kantona i naravno države Bosne i Hercegovine. Ovaj put naš zajednički interes prelazi entitetske i etničke granice i moramo biti jedinstveni u zaštiti države BiH i njenih građana.