Najviše padavina u BiH registrovano u Sarajevu, u porastu nivoi Bosne i Miljacke

Padavine koje su u proteklom periodu registrovane u Bosni i Hercegovini uzrokovale su porast vodostaja pojedinih rijeka, javlja Anadolu Agency (AA).

Tako je nivo rijeke Bosne u Reljevu (Sarajevo) dostigao visinu od 208 centimetara i ima tendenciju rasta, dok je istovremeno rijeka Bosna u Zenici visine 147 centimetara i u opadanju je.

U porastu je i nivo rijeke Miljacke (Ćumurija) u Sarajevu gdje visina vodostaja iznosi 132 centimetra i ima tendenciju daljnjeg rasta.

Nivo rijeke Une, u Bihaću iznosi 38 centimetara i u padu je, dok je visina rijeke Une u Martin Brodu 52 centimetra i stagnira.

U padu je i nivo rijeke Sane, pa tako ona u Sanskom Mostu iznosi 159 centimetara, dok je u Vrhpolju njena visina 105 centimetara. Opada i nivo rijeke Jale, koji je u Tuzli u visini 44 centimetra.

Razlog posebno visokog vodostaja rijeka na području Sarajeva je uslijedio jer je u proteklom periodu upravo na tom području registrovana najveća količina padavina u BiH.

Značajnijih padavina bilo je i na području Zenice i Livna, dok su veoma male količine kiše zabilježene u Bihaću, na Bjelašnici, u Bugojnu, na Ivan-Sedlu, te u Jajcu i Sanskom Mostu.