Najveći iznos Budžeta do sada: Usvojen rebalans Budžeta KS u iznosu od milijardu i 55 miliona KM

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su po hitnom postupku usvojili rebalans Budžeta KS za 2019. godinu u iznosu od milijardu i 55 miliona KM. Rebalansom je Budžet povećan za 114 miliona KM koje će biti usmjerene u projekte od strateškog značaja kao i mjere Vlade za poboljšanje kvaliteta života građana, istakao je u obrazloženju ministar finansija Amel  Kovačević.

Ministar Kovačević je zastupnicima prezentirao razloge  rebalansa i usmjeravanje budžetskih sredstava te kazao da je Budžet povećan zahvaljujući tome što su projekcije prihoda Kantona porasle za 27 miliona KM, a ostali dio je od akumuliranih razgraničenja iz prethodnog perioda, unosa (donacije, transferi), te od vlastitih prihoda različitih budžetskih korisnika. 

Nabavka opreme za Klinički centar i Opću bolnicu, KJKP Rad, sufinansiranje predškolskog odgoja, izgradnju Akademije scenskih umjetnosti, subvencije plina za sve korisnike do kraja godine, kao i troškova studentskih karata i prevoza učenika, te pokrivanje razlike za penzionerske mjesečne kupone KJKP “Gras”, za subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenog pitanja, samo su neke od stavki u rebalansu budžeta KS za 2019. godinu.

Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS ide više od 9,5 miliona KM i to za subvencioniranje kupaca prirodnog gasa i centralnog grijanja oko osam miliona KM, a 1,5 miliona KJKP Rad za nabavku opreme.

Također je za Ministarstvo obrazovanja rebalansom Budžeta predviđeno više od sedam miliona KM za projekte za sufinansiranje predškolskog odgoja čime će biti povećan kapacitet prijema djece u vrtićima,  za strategiju rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ali i sufinansiranje izgradnje škole na Šipu i rekonstrukcije vrtića. Dodatna sredstav su previđena za potrebe Univreziteta u iznosu od 1, 6 miliona KM te milion KM za softversku aplikaciju u u okviru procesa integracije UNSA.

Milion KM će biti usmjeren za vrhunski sport, za ukidanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom također će biti usmjeren milion KM, dok je u svrhu regulisanja migrantske krize izdvojeno je dodatnih 200.000 KM. 

Sredstva u iznosu od 3, 1 milion KM izdvojena su za izmirenje troškova vansudskih nagodbi iz radno-pravnog odnosa uposlenih u javnom sektoru. 

Rebalansom su dodatno planirana i povećanja sredstva od ino zaduženja (čl.4. rebalansa Budžeta) u iznosu od oko 70 miliona KM namijenjenih za projekte u oblasti saobraćaja kao što su obnova voznog parka javnog gradskog prijevoza, odnosno nabavka trolejbusa i minibusa, te projekt rekonstrukcije trolejbuske mreže za Vogošću. 

Posebna izdvajanja usmjerena su za povećanje energijske efikasnosti, odnosno utopljavanje zgrada u javnom sektoru kao i subvencioniranje utopljavanja individualnih stambenih objekata.

“Obzirom na sve planove i namjene možemo ovaj rebalansirani budžet ocijeniti kao investicioni”, zaključio je ministar Kovačević.