Na tržištu rada nedostaje kadar za rad u oblasti etike i usklađenosti

Direktor JU Služba za zapošljavanje  Kantona Sarajevo Igor Kamočaji  i direktor firme Net Consulting d.o.o. Bojan Bajić potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti razvoja poslovne etike i usklađenosti u javnom i privatnom sektoru.

Na ovaj način, kako je istaknuto nakon potpisivanja,  pružit će se prilika mladim kadrovima  da svoju budućnost izgrade u jednoj novoj profesiji koja  još nije dovoljno poznata, a riječ je o zanimanju koje se zove oficir za etiku ili usklađanost u organizacijama javnog i privatnog sektora.

Oficir za etiku i usklađenost je osoba koje je zadužena da unutar organizacije definiše etičke standarde ponašanja uposlenih, da ih informiše o tim standardima, te ih održava i da na neki način ukupna organizacija daje veći nivo profesionalizma, odgovornosti prema klijentima te u međusobnoj komunikaciji.

– Po našim procjenama, trenutno u BiH nedostaje oko 2.500 mladih koji bi mogli odmah da se zaposle  kao oficiri  za etiku i usklađenost u organizacijama javnog i privatnog sektora, a mi  imamo tek 30 do 40 takvih osoba u BiH, koji uglavnom rade u međunarodnim kompanijama koje imaju ovdje predstavništva – kazao je Bajić ističući da je u međunarodnim kompanijama to  obavezni standard.

Mladi ljudi koji su završili ili završavaju fakultete na ovaj način imaju šansu da dobiju specijalistički pristup na bazi svog obrazovanja  i kao takvi nađu posao.

– U aprilu i maju 2016. organizujemo prvu akademiju etike i usklađenosti , a radimo po međunarodno certifikovanim programima. Bugarska ambasada u BiH je prepoznala ovu potrebu i odlučila je finansirati deset  mladih stipendista koji će proći kroz ovu akademiju – dodao je Bajić.

Kamočaji je kazao da su danas u prilici da realizuju sve ono što su najavili kao Služba za zapošljavanje u okviru njihovih programskih aktivnosti.

-Koordinacija je sigurno neophodna da bismo rješili i pitanje kada se radi o vještinama koje nezaposlene osobe trebaju imati  u skladu s izazovima i zahtjevima  modernog tržišta. Mi ćemo biti prva institucija koja će nakon potpisivanja sporazuma s Net Consultingom uvesti ovaj sistem kada je riječ o oficiru za etiku i usklađenost, zbog usluga koje pružamo i s nezaposlenim osobama i  poslodavcima jer smatramo da je neophodno da imamo takav institut da bismo bili bolji, kvalitetniji i uslužniji – kazao je Kamočaji.

Ovakav vid dodatnih edukacija i prekvalifikacija će, po njegovim riječima,  omogućiti da nezaposlene osobe budu konkurentnije na tržištu rada.

 

Trafika|Ba