Mladi za slobodu i demokratiju na Zapadnom Balkanu

Fondacija Boris Divković (Sarajevo) u saradnji sa švedskim fondacijama Olof Palme International Center (OPC) i Centre Party International Foundation (CPIF) organizuje prvu zajedničku političku akademiju „Progressive politics in Western Balkan (ProgWeb)“ za mlade socijaldemokrate i liberale regije Zapadnog Balkana. Cilj Akademije je povezivanje mladih progresivnih snaga u širi front borbe za evropski, miran, razvijeni i socijalno odgovorni Zapadni Balkan. Verujemo da političko obrazovanje nema alternativu u borbi za izgradnju demokratskog slobodnog i progresivnog društva. 

Akademiju je finansijski podržala Međunarodna švedska razvojna agencija (SIDA). 28 mladih ljudi iz socijaldemokratskih i liberalnih stranaka sa Zapadnog Balkana kroz tri susreta u Sarajevu, Beogradu i Skoplju će imati priliku da uče, razgovaraju, povezuju se i kreiraju zajedničke projekte. 

Prvi modul Akademije će se održati u Sarajevu od 8. do 14. jula u Hotelu IBIS. Teme koje će biti obrađivane su socijaldemokratska i liberalna ideologija danas, politički sistemi u zemljama Zapadnog Balkana, kreiranje i komunikacija praktičnih politika, LGBTIQ+ prava i rodna ravnopravnost i borba protiv populizma. Osim toga učesnice i učesnici će imati i jednodnevnu posjetu Srebrenici u sklopu stalnih nastojanja na suočavanju sa prošlošću i prevazilaženju etničkih distanci i predrasuda. 

Trudili smo se da izbor predavača na prvom modulu akademije oslika različitost liberalnih i socijaldemokratskih opcija u čitavom regionu. Predavači su Dušan Spasojević, Miloš Đajić (Srbija), Toše Zafirov i Aleksandar Spasov (Makedonija), Dajana Bakić, Sead Turčalo i Sarina Bakić (Bosna i Hercegovina). 

Partneri Akademije su i Progres Institut (Sjeverna Makedonija), Fondacija Kemal Stafa (Albanija), Centar modernih veština (Srbija), Forum Lijeve inicijative (BiH) i Partia Sociodemokrate e Kosoves (Kosovo). Zvanični hashtag Akademije je #progweb. 

Učesnici_e ProgWeb Akademije i Fondacija Boris Divković u subotu (13.7.) će posjetiti Srebrenicu, kako bi odali počast žrtvama.