Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo sa predstavnicima inicijative “Jer me se tiče”

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je, u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu, primila delegaciju građanske inicijative „Jer nas se tiče“ iz Mostara.

Predstavnici ove inicijative Josip Kožul, Omer Hujdur i Nijaz Hodžić, zahvalili su se federalnoj ministrici što se odmah aktivno uključila u trenutne probleme JP „Deponija“ d.o.o. Mostar, o čemu su oni prvi informisali javnost. Bez obzira na nadležnosti, njihov stav je da je uloga ovog ministarstva u rješavanju ovog problema izuzetno važna. 

Ministrica Đapo je upoznala predstavnike ove inicijative da postoji okolišna strategija, koja je nakon isteka 2018. godine produžena, a da će Strategija zaštite okoliša za razdoblje 2019-2029., biti izrađena do 2020. godine, sredstvima koja je obezbijedila Švedska ambasada.

Đapo je napomenula da je upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona, i da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pod hitno mora da usvoji Kantonalni plan upravljanja otpadom. Ukoliko žele novu lokaciju deponije, grad i kanton kroz prostorno planiranje i uključivanje javnosti treba da odrede gdje bi ta lokacija bila, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.