MINISTARSTVO ODBRANE BIH: Održan sastanak o realizaciji antikoruptivnih mjera

Sastanak o realizaciji antikoruptivnih mjera u Ministarstvu odbrane BiH po specifikacijama
radnih/formacijskih mjesta osjetljivih na korupciju održan je u Domu Oružanih snaga BiH 3. jula 2018. godine, na kojem je prezentiran stepen realizacije antikoruptivnih mjera u Ministarstvu odbrane BiH.
Sastanku su prisustvovali ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Senad Mašović, generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, te rukovodioci organizacionih cjelina MO BiH.
U periodu od novembra 2016. do maja 2017. godine u MO BiH je izvršena procjena osjetljivosti svih radnih mjesta na korupciju, te su po specifikacijama radnih/formacijskih mjesta osjetljivih na korupciju predložene antikoruptivne mjere. Cilj donošenja ovih mjera je pravovremeno i preventivno djelovanje na sprečavanju svih koruptivnih radnji u MO BiH.
S tim u vezi, ministrica Pendeš je istakla: „Naša opredijeljenost na ovom putu je posebno naglašena u oblasti transparentnog procesa prijema u Oružanim snagama BiH, upravljanja karijerom, odabira i selekcije profesionalnih vojnih lica (PVL) za učešće u mirovnim misijama te u ostalim oblastima našeg djelovanja.“ Ministrica je izrazila očekivanja da ćemo i u ostalim oblastima „biti još bolji“, te da od ovog skupa očekuje da će se „napraviti dodatni iskorak u ovoj oblasti“.
Ministarstvo odbrane je već od 2013. godine počelo uspostavljati normativno-pravni okvir za ovu oblast, kao što su Etički kodeks za PVL u MO i OS BiH, Politika izgradnje integriteta rizika od korupcije i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH, Plan integriteta i borbe protiv korupcije za period 2015-2019., te Politiku i Pravilnik koji tretiraju oblast procjene od korupcije.
U skladu s naprijed navedenim aktima, MO BiH je prva državna institucija koja je uspostavila Etičku liniju kao alat za prijavu eventualnih nepravilnosti u MO i OS BiH. Pored toga, uspostavili smo i modul edukacije iz ove oblasti u Centru za operacije podrške miru (PSOTC) ne samo za predstavnike MO BiH, već i za predstavnike NATO i partnerskih zemalja, te smo bili podrška drugim partnerima i zemljama u procesu izgradnje integriteta.
Na kraju sastanka je zaključeno da se na osnovu postignutih rezultata u oblasti izgradnje integriteta donesu nove mjere u cilju daljnjeg unapređenja u ovoj oblasti.