MAGAZINOVIĆ PREDSJEDNICI EVROPSKE KOMISIJE: I djeca u BiH imaju pravo na zdrav okoliš

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović uputio je otvoreno pismo novoizabranoj predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, uoči njene posjete Republici Hrvatskoj.

Sadržaj otvorenog pisma, u kome se upozorava na problem namjere Republike Hrvatske da nuklearni otpad odlaže na lokaciji Trgovska gora, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, prenosimo u cjelosti:

“Poštovana predsjednice von der Leyen,
Izražavam zadovoljstvo da ste kao jednu od prvih država koje ćete posjetiti izabrali susjednu nam Hrvatsku, uz želju da kao nova predsjednica Evropske komisije ubrzo dođete i u posjetu Bosni i Hercegovini. Do tada, važna tema za Vas za vrijeme posjete Hrvatskoj, barem po onome što su najavljeni sadržaji Vašeg vođenja Evropske komisije, trebala bi biti i tema odlaganja nisko i srednje radioaktivnog nuklearnog otpada iz nuklearne elektrane Krško (Slovenija) na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Podsjetit ću Vas da ste prije samo nekoliko sedmica izložili plan za Evropu u kojem ste naveli da generacije naše djece žele živjeti u očuvanom i zdravom okolišu. Da ne bude nesporazuma, Republika Slovenija će svoj dio nuklearnog i radioaktivnog otpada iz Krškog skladištiti na mjestu nastanka, dok Republika Hrvatska svoj dio otpada ima namjeru skladištiti na lokaciji Trgovska gora, koja, osim što je na samoj granici sa BiH, ne ispunjava ni niz drugih uslova.

Poštovana predsjednice von der Leyen, bilo mi je izuzetno drago kada ste kroz svoj plan spomenuli evropsku djecu, njihovu budućnost i u tom kontekstu zdrav okoliš. I naša djeca u Bosni i Hercegovini moraju imati omogućeno isto pravo, da žive u očuvanom i zdravom okolišu. Djeca Evropske unije (EU) ne bi smjela polagati značajnija prava na zdravlje u odnosu na djecu
zemalja van EU.

Pošto sam siguran da predsjednica Grabar Kitarović, premijer Plenković i drugi zvaničnici Republike Hrvatske koje ćete susresti neće rado govoriti o ovoj temi, dozvolite meni da Vas upoznam sa ovim problemom. Vrlo brzo bismo trebali znati gdje će Hrvatska odlagati nuklearni otpad, a već znamo da pretenduje na Trgovsku goru, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, a o čemu je Sabor Republike Hrvatske već donio odluku. Zbog blizine granice sa Bosnom i Hercegovinom i njenog geografskog položaja  predmetna lokacija imat će najveći negativni utjecaj na stanovništvo i životnu sredinu u Bosni i Hercegovini, na raznovrsni biljni i životinjski svijet, na rijeku Unu i vodozahvate vode za piće, ugrozit će Park prirode “Una“, Nacionalni park “Una“ i onemogućiti turizam i proizvodnjuzdrave hrane u cijelom pogođenom području.

Dosadašnji postupci koji su vođeni od institucija i organa Republike Hrvatske, a koji se odnose na odabir lokacije na Trgovskoj gori, nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama, direktivama, sporazumima i standardima koji su pravno obavezujući i za Republiku Hrvatsku. Ne sumnjam da ste Vi upoznati, obzirom na Vaše glasno zalaganje za očuvanje okoline, sa nužnošću provođenja brojnih geoloških i hidroloških ispitivanja prije donošenja jedne ovako važne odluke, kao i provođenja studije utjecaja odlaganja ovakvog otpada na okoliš uz obavezne analize utjecaja na stanovništvo.

Zbog toga Vas pozivam da se zainteresirate za ovaj slučaj, da upoznate i zvaničnike zemlje u čijoj ste posjeti sa ovim činjenicama, te da ih podsjetite na legislativu EU koja obavezuje države članice na ove korake još u fazi planiranja projekta odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada, te da postoje jasna pravila kako se to radi. Podsjetite, molim Vas, tom prilikom, i na to da je riječ o centralnom slivnom  području rijeke Une, od koje je planirana lokacija udaljena svega nekoliko stotina metara. Podsjetite ih da kao zemlja koja će u januaru preuzeti predsjedavanje Vijećem EU nose odgovornost poštovanja osnovnih vrijednosti ove Unije, ali i poštovanja osnovog ljudskog prava na zdravlje. Zamolite ih, predsjednice, da pročitaju i poštuju Konvenciju o nuklearnoj sigurnosti, Zajedničku konvenciju o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i zbrinjavanja radioaktivnog otpada, Konvenciju o procjeni utjecaja  na okoliš preko državnih granica sa Protokolom o
strateškoj procjeni okoliša, Arhusku konvenciju i brojne druge konvencije i direktive koje regulišu ovu oblast. Sve ovo Vas molim kako bismo izbjegli sve ono što bi u budućnosti moglo izazvati ignorisanje stavova Bosne i Hercegovine, ali i pravnih normi EU.

Poštovana predsjednice von der Leyen, Bosna i Hercegovina je država u kojoj se vrlo teško postižu politički dogovori. Mnogo je opstrukcija, blokada, nesaglasnosti, nerazumijevanja. Protivljenje namjeri institucija Republike Hrvatske da se nuklearni i radioaktivni otpad odlaže praktično u našem dvorištu i na taj način direktno ugroze životi gotovo 300.000 ljudi je jedna od rijetkih tema o kojoj postoji potpuna politička saglasnost. Svi u Bosni i Hercegovini jednoglasno ističu snažno protivljenje i protest ovakvoj namjeri. Parlamenti na svim nivoima, kao i Predsjedništvo BiH, usvojili su identične stavove protivljenja ovakvoj namjeri susjedne Hrvatske. Mislim da Vam to mnogo govori.

Poštovana predsjednice von der Leyen, Kao država koja izražava aspiracije za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina zaslužuje Vašu pažnju. Vjerujem da ćete u ovom konkretnom slučaju pokazati da se zalažete za Evropu pravde koja je, pored ostaloga, zajednica jednakih građana. Uz želju za uspješan mandat na čelu Evropske komisije, primite moje iskrene izraze poštovanja”, kaže se na kraju otvorenog pisma Magazinovića, saopćio je Parlament BiH.