KO SDP Sarajevo: Tražimo hitno rješavanje ubistva Dženana Memića

Kantonalni odbor SDP BiH Sarajevo dijeli zabrinutost građana neefikasnošću u borbi protiv kriminala i korupcije, a koju je prvostepenom presudom u slučaju Memić potvrdio i kantonalni sud.

Tražimo da se ubrzaju aktivnosti na rješavanju ubistva Dženana Memića koje, jednako kao i slučaj ubistva Davida Dragičevića, postaju dokaz ozbiljnog izostanka kredibiliteta institucija koje bi trebale biti garant sigurnosti, pravde i pravičnosti u našem društvu.

Još jednom ističemo da poštujemo diobu vlasti na zakonodovanu, izvršnu i sudsku. Naglašavamo da se ova tri stuba vlasti trebaju međusobno nadzirati i ograničavati u djelovanju s ciljem da nijedan od njih ne upotrijebi vlast na uštrb slobode i pravne sigurnosti građana. Na osnovu toga uzet ćemo uvijek sebi za pravo da ukažemo na tromost, neefikasnost ili zloupotrebu bilo kojeg od stubova vlasti.

SDP Sarajevo ne želi da se do pravde dolazi na ulici nego da institucije odgovorno i pošteno rade svoj posao, ali istovremeno ističemo puno razumjevanje za uznemirenost i frustraciju većine građana u koje ubrajamo i sebe.