Izmjestili stećke zbog gradnje hotela

Poslednjih dana u Istočnom Sarajevu vodi se žustra rasprava ko je kriv što su spomenici iz srednjeg vijeka oskrnavljeni i prebačeni iz opštine Istočno Novo Sarajevo u Istočnu Ilidžu.

Kako EuroBIic saznaje, stećci, oko kojih se vode brojne polemike, pronađeni su prilikom iskopa terena u Istočno Novom Sarajevu gde bi, po svemu sudeći, trebalo da se gradi poslovni objekat.

Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić objašnjava da je opštinska uprava prodala lokaciju na kojoj bi se trebao graditi pomenuti objekat, te da su radnici te firme samoinicijativno počeli iskopavanje terena.

“Vlasnik parcele na kojoj su se do sada nalazili stećci je firma koja je kupila tu lokaciju od opštine Istočno Novo Sarajevo, površine 2.200 kvadratnih metara. Tu je omogućena izgradnja poslovnog objekta, za šta su oni već izradili projekat i dobili su lokacijske uslove za izgradnju hotela, ah još nisu dobili dozvolu za gradnju”, pojašnjava Ćosić.

Tvrdi da ih radnici koji su radili iskop i premeštanje stećaka nisu obavijestili o pronađenim spomenicima, nego da su o ovom pitanju i posljedicama njihovog premještanja dobili od građana.

Napominje da su predstavnici ove opštine, kao i iz Istočne llidže, sa grupom istoričara razgovarali o izgradnji parka stećaka.

“Uradićemo idejno rješenje koje će podrazumjevati izgradnju parka, a stećci će prema fotografijama iz Zemaljskog muzeja biti raspoređeni onako kako su bili pre izmještanja”, kaže Ćosić.

VEĆ SU BILI IZMJEŠTENI

Zbog izgradnje vojnog poligona na Pavlovcu, nekadašnji pripadnici Jugoslovenske narodne armije su svojom mehanizacijom pomenute stećke prevezli u krug tadašnje kasarne „Slaviša Vajner Čiča” u Lukavicu, današnje područje Istočnog Novog Sarajeva, gdje su bili odloženi do ponovnog vraćanja na Pavlovac. Od nekropole koja je brojala na desetine stećaka, ostao je samo jedan kameni biser težak 32 tone, koji mehanizacija JNA nije uspjela da ukloni sa Pavlovca.

Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović kaže da su uputili zvaničan dopis sa fotografijama Republičkom zavodu za zaštitu kultumo-istorijskog i prirodnog naslijeđa, te obavijestili MUP Republike Srpske o iskopavanju i izmještanju stećaka.

“Spomenici koji su smejšteni na plato Pavlovca su uklonjeni iz susjedne opštine. I to bez našeg znanja i bilo kakve saglasnosti smješteni tu”, rekao je Božović.

Istočna Ilidža je ranije napravila elaborat o svim stećcima sa svim geodetskim podlogama i tačnim lokacijama za one koji se nalaze na području ove opštine.

“Želimo da se uključimo u zaštitu ovih spomenika”, dodaje Božović.

U Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleda navode da su u skladu sa svojim nadležnostima, zaprimljeni dopisi od opštine Istočne llidže te da su ih prosledili Upravi za inspekcijske poslove RS.

“O dislokaciji srednjovjekovnih spomenika i karakteru planiranih radova nismo obavješteni i u tom smislu nismo mogli naložiti obustavljanje izvođenja radova”, navode iz Republičkog zavoda.

On dodaje da su se i ranije susretali sa problemom pomejranja stećaka, kada se pravio novi put prema Palama, gde su u trasi puta pronađena dva stećka koja se i danas nalaze na toj istoj lokaciji, nisu pomjerana.

IZVOR: Akta.ba