Iz Budžeta KS: Za projekte i programe iz oblasti zdravstva izdvojeno 45.000 KM

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj potpisala je danas ugovore za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata 12 neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zdravstva za 2018. godinu, sa njihovim predstavnicima.

Za te je svrhe iz Budžeta KS izdvojeno ukupno 44.975 KM.

Nakon provedne konkursne procedure, a na prijedlog Komisije za ocjenu i rangiranje pristiglih aplikacija, sredstva u pojedinačnim iznosima bit će doznačena: Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo, Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, Udruženju oboljelih od cerebralne dječije paralize KS, Udruženju obitelji djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”, Udruženju “Život sa Down sindromom FBiH”, Savezu udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH, Udruženju za promociju i unapređenje zdravlja “Generacija”, Udruženju dijabetičara djece i omladine KS, Dijabetološkom udruženju FBiH, Sportskom udruženju osoba sa dijabetesom “DiaBiH”, Omladinskom udruženju “Dobro djelo” i Omladinskoj organizaciji “Osmijeh”.

Svi projekti i programi odnose se na zdravstvenu zaštitu, prevenciju bolesti i promociju zdravlja.