(Intervju) Vildana Delalić – Elezović: Grassroots fudbalom 22 godine povezujemo ljude, prevazilazimo etničke, kulturne i sve druge barijere

Kamen po kamen palača, djeca su vojska najjača. Sjedište međunarodne organizacije Open Fun Football Schools Cross Cultures Project Association (OFFS CCPA) već više od 20 godina uzastopno okuplja djecu iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine šireći prijateljstva uz igru i zabavni fudbal.  

Koordinatorica projekata kojima upravlja OFFS CCPA Vildana Delalić Elezović u razgovoru je ispričala priču o snazi grassroots fudbala i njegovoj važnosti za dječije zdravo odrastanje.

S obzirom na to da je OFFS CCPA partner Nogotmetnog/Fudbalskog Saveza BiH, a za grassroots fudbal, te da je to koncept na osnovu kojeg Vaša organizacija već dvije decenije djeluje, kažite nam po čemu je taj vid aktivnosti specifičan i značajan?

Grassroots football je zapravo bazični fudbal, odnosno sav onaj fudbal koji nije profesionalni. Tu spada i dječiji, rekreativni, veteranski i svaki drugi vid korištenja fudbala kao sredstva za zabavu i rekreaciju, igru i učenje, bez pobjede kao nužnog cilja. U tom smislu, je grassroots fudbal zapravo i najmasovniji i predstavlja dno ”piramide” fudbala, čiji je vrh elitni reprezentativni i klupski fudbal. Mi, u organizaciji Cross Cultures Open Fun Football Schools, već 22 godine koristimo bazični fudbal, odnosno naš posebno razvijeni koncept ”Fun Football-a” kao oruđe i sredstvo rada na projektima čiji je primarni cilj povezivanje ljudi, prevazilaženje etničkih, kulturnih i svih drugih barijera, te socijalizacija i demokratizacija društva. Na taj način, kroz naše projekte, ostvarujemo više ciljeva: razvijamo fudbalsku bazu zemalja u kojima radimo, doprinosimo jačanju lokalnih grassroots klubova u smislu doniranja velikih količina rekvizita za rad, a istovremeno se i bavimo spajanjem ljudi i djece, u okolnostima koje su zabavne i fudbalske, tiču se dobrobiti djeteta i kao takve pružaju platformu za druženje i povezivanje, bez ikakvih alternativnih, loših primjesa.

Činjenicu da su naši projekti masovni, i da godišnje okupljamo više hiljada dječaka i djevojčica u fudbalskoj, relaksiranoj igri, prepoznala je UEFA ali i Nogometni/Fudbalski Savez BiH, čiji smo parnteri na polju Socijalne odgovornosti kroz fudbal i Razvoj Grassroots fudbala.

Svake godine na dan finala UEFA Lige šampiona održava se zabavno – edukativna manifestacija koja okuplja djecu iz malih lokalnih zajednica u BiH na otvorenom u jednom od bh. gradova. Taj dan grad domaćin odzvanja pjesmom, dječijom igrom i ostavlja uspomene za pamćenje. Kažite nam nešto više o ovom događaju koji su mnogi gradovi dosada imali priliku, dok ostali čekaju na nju? Gdje će se održavati ove godine?

Od 2011. godine, gradovi Bosne i Hercegovine, domaćini su manifestacije Mini Šampioni. Ideja je nastala 2011. godine, kada smo poželjeli da na specifičan način i mi obilježimo najveći dan evropskog fudbala – Finale UEFA Lige Šampiona. Događaj je ubrzo postao prateći događaj Finala UEFA Lige Šampiona u Bosni i Hercegovini.

Ideja manifestacije je da se na isti dan, kada se održava veliko finale UEFA Lige Šampiona, dječaci i djevojčice skupe, i na više malih terena, obučeni u majice u bojama i sa imenima finalista, uživaju u igri fudbala i druženju, pokazujući RESPECT jedni prema drugima i na taj način usvajaju i šire ideju UEFA RESPECT. Do sada je, preko 3000 dječaka i djevojčica poslalo snažne poruke učestvujući na ovom događaju.

Značaj manifestacije je višestruk. U Bosni i Hecegovini, nažalost, još uvijek postoji velika potreba za povezivanjem ljudi, naročito djece, koja vrlo rijetko imaju priliku da putuju i upoznaju svoje vršnjake iz drugih gradova i drugih etničkih skupina. Kako naš osnovni projekat, Otvorene Zabavne Škole Fudbala, za cilj ima da koristi fudbal kao sredstvo povezivanja, tako i svaka dotatna aktivnosti, pa i MINI ŠAMPIONI, služi ovoj svrsi. Pored slavljenja fudbalske igre, na najznačajniji dan evropskog fudbala, još važnije nam je da sva djeca dobiju istu šansu, da ih  povežemo i upoznamo sa vršnjacima iz, za njih, dalekih gradova.

U organizaciji MINI ŠAMPIONA, sarađujemo sa NFS BiH i organizacijama nevladinog sektora, naročito onima koje se brinu o socijalno ugroženim kategorijama i manjinskim grupacijama. Tako će na MINI ŠAMPIONE uvijek biti pozivana i djeca iz društveno osjetljivih kategorija, ravnopravno i zajednički, igraćemo se svi.

Značaj manifestacije raste iz godine u godinu. Kako je, uspješnom realizacijom, ali i profesionalnom i planiranom medijskom kampanjom, događaj postao poznat veoma širokoj javnosti, tako se lokalne zajednice sve više interesuju za domaćinstvo ovom događaju. Pored toga, društvene vrijednosti koje manifestacija, dokazano, promovira, te otvorenost za sve učesnike, daju sponzorima platformu za aktivaciju vlastite društvene odgovornosti kao i direktnog  učešća u pomoći radu i razvoju ustanova za djecu.

Kako i zašto ste ove godine odabrali Doboj?

Nakon što smo obišli Sarajevo, Mostar, Bihać, Zenicu, Banja Luku, Tuzlu, i kako nam je cilj obići što više gradova u BiH, Doboj se nametnuo kao logičan u slijedu. Osim toga, u svim gradovima u kojima smo bili, birali smo lokaciju koja će kapacitetom zadovoljiti broj učesnika i ono što planiramo napraviti. Gradski park u Doboju je savršeno mjesto. Malo gradova se može pohvaliti takvim biserom u samom centru grada.

Mini šampioni se već tradiocionalno održavaju svake godine, po čemu će ova manifestacija u Doboju biti drugačija od svih prethodnih? Šta možemo da očekujemo od aktivnosti?

Zbog specifične geografske pozicije grada Doboja, ove godine smo u mogućnosti pozvati zaista raznoliku grupu djece, koja dolaze iz preko 20 gradova i mjesta BiH. Iako su i do sada, sve manifestacije Mini šampioni, bile susret dječaka i djevojčica iz više gradova, mislimo da ćemo ove godine imati posebnu atmosferu i posebnu vrijednost, s obzirom na broj učesnika i činjenicu odakle dolaze.

Osim Mini šampiona svako ljeto organizujete Zabavne otvorene škole fudbala za djecu. O čemu se radi?

Otvorene zabavne škole fudbala su projektat koji implementiramo već 22.godinu u BiH.

Open Fun Football Schools je humanitaran, neprofitan i politički neutralan projekat organiziran od strane Cross Cultures Project Association , Kopenhagen (CCPA) u saradnji sa lokalnom kancelarijom u Sarajevu.

Osnovna ideja projekta je „Fun koncept“. Ono što je važno je aspekt igre, druženja i zadovoljstvo koje proizlazi iz igre, a ne rezultat i poboljšanje nivoa vještine.

Koristeći igre s loptom i čistu igru, Open Fun Football Schools žele biti strateški instrument i u okviru socijalnog aspekta, koji obnavlja stara, ali pokidana prijateljstva i sportsku saradnju među fudbalskim/nogometnim klubovima učesnicima, njihovim trenerima, liderima i djecom, te uz to promovirati toleranciju, miran suživot, socijalnu koheziju i saradnju među različitim etničkim grupacijama.

Do sada, u Bosni i Hercegovini, implementirano je 332 Otvorenih zabavnih škola fudbala, 44 Street sport manifestacija, 16 pokaznih škola, 103 Novo Nordisk kupa, 8 manifestacija “Mini Šampioni”, te veliki broj drugih, jednodnevnih manifestacija, organizovanih od strane široke mreže osoblja u Bosni i Hercegovini. Implementiran je i Kamp za mlade, uz podršku Ambasade SAD.

U projektu Otvorene zabavne škole fudbala/nogometa, do sada je učestvovalo 117 opština/općina Bosne i Hercegovine, te 114.900 dječaka i djevojčica, u dobi od 6 do 14 godina. Sa djecom je radilo edukovano osoblje, koje danas čine mrežu od preko 6000 lidera i trenera, u svim dijelovima zemlje.

Za rad škola fudbala/nogometa, obezbjeđena je kompletna sportska oprema i rekviziti, koja je potom podjeljena svim učesnicima iz lokalnih zajednica i njihovih klubova.

Ove godine planiramo 10 Otvorenih zabavnih škola fudbala.