General Mašović primio komandanta Komandnog elementa EU generalpukovnika Luciana Portolanoa

????????????????????????????????????

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima,  6. jula 2018. godine, primio je u posjetu komandanta Komandnog elementa Evropske unije (EUCE) generalpukovnika Luciana Portolanoa (Luciano Portolano).

General Mašović je upoznao gosta o aktuelnom stanju, težišnim aktivnostima i operacijama OS BiH u zemlji i inostranstvu, s posebnim naglaskom na aktivnosti i učešće pripadnika Oružanih snaga BiH u UN i EU misijama i operacijama podrške miru u Afganistanu.

Takođe general Mašović je rekao kako je za sve građane BiH od izuzetne važnosti napredak na putu ka EU i NATO integracijama, ali i unapređenje regionalne saradnje pri čemu OS BiH daju značajan doprinos.

General Mašović je i ovom prilikom istakao važnost što bržeg aktiviranja BiH u Akcijskom planu za članstvo u NATO (MAP) koji vodi daljnjem napretku države Bosne i Hercegovine, ali i uspješnijem procesu modernizacije te unapređenja mogućnosti i kapaciteta  njenih oružanih snaga.

General Luciano Portolano je pohvalio angažman pripadnika OS BiH u operacijama podrške miru ističući njihov značajan doprinos izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu. On je čestitao OS BiH na do sada postignutim rezultatima koje su pokazale svojim učešćem te visoko kvalitetnim ocjenama stečenim pri izvršenju zadataka.

Kako je istakao, EUCE će pružati potrebnu pomoć Oružanim snagama BiH i podršku BiH na njenom putu ka EU integracijama, kao i ubrzanju aktiviranja BiH u Akcijskom planu za članstvo u NATO (MAP).  

Susretu su prisustvovali zamjenik načelnika ZŠ OS BiH generalmajor Ivica Jerkić, načelnik Uprave za politiku i planove ZŠ OS BiH brigadir Milan Mrđa i načelnik Ureda za podršku NZŠ OS BiH brigadir Edin Fako.