Federalna vlada danas o zakonima o osiguranju i mjeriteljstvu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici utvrdila je dnevni red sa 44 tačke, a jedna od njih je i Prednacrt zakona o osiguranju čijim donošenjem bi se jasnije regulirao rad društava za osiguranje i uvelo efikasnije provođenje nadzora.

Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji BiH. Cilj izmjena i dopuna je približavanje zakonodavstvu EU u pogledu usaglašenosti s tehničkim propisima i evropskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja usklađenosti, te usklađivanje s reformom u oblasti prekršaja i nesmetanog rada Zavoda za mjeriteljstvo FBiH u uvjetima neadekvatne opremljenosti (laboratorije, kadrovi i njihova obuka).

Također, bit će razmotrena i Informacija o strukturi i alokaciji duga za isporučeni prirodni gas BiH u periodu 1991. – 1995. godina i Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma između Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske o njegovoj alokaciji.

Vlada bi se danas trebala izjasniti i o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na petogodišnji plan aktivnosti sa UNDP-om u svrhu povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima Federacije BiH.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzioniranju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata te Prijedlog rješenja o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema ovom zakonu.

Bit će razmatran i Bilans energetskih potreba Federacije BiH za 2014. godinu, kao i Informacija u vezi rješavanja statusa P.D. “Šipad Export – Import” d.d. Sarajevo.

Na dnevnom redu su i informacije Federalne uprave za inspekcijske poslove i to Problematika u vezi odnosa u funkcioniranju državnih i federalnih organa i institucija u sistemu provođenja službenih kontrola shodno obavezama prema Evropskoj uniji te Informacija u vezi s nezakonitim rješenjima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o dodjeli jednokratne novčane pomoći na ime poticaja u poljoprivredi.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi danas zauzeti sav u vezi sa izjavama potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe datim u intervjuu za televiziju FACE 28. decembra.

Informacija o realizaciji Ugovora o snabdijevanju električnom energijom između Aluminijuma d.d. Mostar i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar također je jedna od tačaka današnje sjednice Vlade Federacije BiH koja se održava u Sarajevu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Trafika|Ba|Fena