Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Najugroženija kategorija su djeca bez pratnje

 Povodom obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe trgovine ljudima, ukazano je da su djeca i mladi bez pratnje najugroženija kategorija. Ministarstvo sigurnosti BiH u partnerstvu sa Fondacijom “Lara“ i članicama Mreže RING odlučili su da građanima BiH ukažu na sve veći problem trgovine ljudima u BiH, posebno u kontekstu migracija, prenosi Anadolu Agency (AA).

Radmila Žigić, direktorica Fondacije “Lara“, naglasila je da je kampanja “Djeca u pokretu, djeca bez pratnje – reaguj i spriječi trgovinu ljudima“ usmjerena na povećanje informisanosti i mobilizacije građana, organizacija civilnog društva, ukupne javnosti, institucija na angažman na prevenciji rizika trgovine ljudima i drugih kriminalnih aktivnosti koje se javljaju u uslovima povećanih migracija, koje su trenutno aktuelne u BiH.

“Javni skupovi sa istim ciljem i tematskim okvirom počeli su jučer biti organizovani u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. U kampanju su kao organizatorice uključene sve članice Mreže RING, a nas je 13 koje su teritorijalno raspoređene na cijeloj teritoriji BiH. Zahvaljujući tome danas smo mogli da budemo veoma mobilne i da podignemo veliki broj organizacija civilnog društva, institucija, građana, volontera i medija na različitim prostorima BiH“, istakla je Žigić te dodala:

“Podigli smo sve što smo mogli podići da obilježimo ovaj dan i da ukažemo javnosti da imamo problem trgovine ljudima, da rizici trgovine postoje, da su njemu izloženi naši sugrađani, posebno djeca. Problem djece na ulici i dalje nije adekvatno riješen, i dalje ne prepoznajemo prosjačenje kao trgovinu ljudima, a da u uslovima migracija se rizici od trgovine ljudima povećavaju, kao i šanse za kriminalne aktivnosti.“

Važno je, ističe Žigić, da bez obzira što postoje negativni tonovi u odnosu prema migracijama, to je u redu, jer ljudi imaju pravo da se kreću i traže bolje uslove za život.

“Na nama je da se mobilizujemo i da im pomognemo da im proces prolaska kroz našu zemlju, ili vrijeme boravka u našoj zemlji, lakše protekne, a posebno da spriječimo da budu izloženi različitim kriminalnim rizicima. Posebno što smo mi zemlja koja pamti migracije naših sugrađana i dan danas naši ljudi odlaze. U okviru migrantske krize želimo posebno da naglasimo da su najranjivija kategorija i dalje djeca i maloljetnici bez pratnje“, rekla je Žigić.