EU odobrio grantove od 7,2 miliona eura za podršku BiH u rješavanju migrantske krize

Evropska unija (EU) je doznačila više od 7,2 miliona eura grantova kao podršku Bosni i Hercegovini (BiH) u oblasti migracija i upravljanja granicom, u kontekstu sve većeg broja izbjeglica i migranata koji su ušli na teritorij države od kraja 2017. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Projekat ima za cilj dalje jačanje sistema upravljanja migracijama, azila, kontrole granice i kapaciteta za nadzor. Također, ojačat će postojeću podršku u dostavi hrane i osiguranju usluga hitnog smještaja, snabdijevanja vodom, osiguranjem sanitarnih i higijenskih uslova, zaštite, kao i osiguranjem drugih osnovnih potreba za migrante, tražioce azila i izbjeglice koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Poboljšat će se pristup sistemima azila, zaštite i socijalne zaštite, uključujući sisteme zdravstvene zaštite i obrazovanja za djecu školskog uzrasta, putem podrške Graničnoj policiji, Službi za poslove sa strancima, Sektoru za azil, centrima za socijalni rad i relevantnim kantonalnim i općinskim organima.

Uspostavit će se infrastruktura skloništa, snabdijevanja vodom, sanitarnih i higijenskih uslova, odnosno proširit će se postojeći kapaciteti kako bi omogućili pripreme za nadolazeće zimske uslove, bezbjedan i dostojanstven smještaj, zaštitu porodica sa djecom i drugih ranjivih pojedinaca od hladnih vremenskih uslova.

Ovaj projekat treba da dopuni druge inicijative, uključujući one koje podržavaju Evropska unija i Razvojna banka Vijeća Evrope, USAID i druge organizacije. Projekat će dalje ojačati dugoročno podršku koju EU osigurava za BiH kako bi se osnažili kapaciteti upravljanja zaštitno osjetljivih migracija, u skladu sa EU standardima.

Sredstva su osigurana putem posebnih mjera iz instrumenta predpristupne pomoći (IPA), koje će provesti Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om.