Dvodnevni interdisciplinarni skup posvećen Aleksi Šantiću

U povodu 150 godina od rođenja mostarskog pjesnika Alekse Šantića PEN Centar u BiH, u saradnji sa SPKD Prosvjeta, Mostar organizira dvodnevni interdisciplinarni skup u Mostaru, posvećen Šantiću.

Interdisciplinarni skup održat će se u odjeljenju književnosti Muzeja Hercegovina – Ćorovića kući (Maršala Tita 178), a prvoga dana skupa, 19. oktobra, od 18 sati, planirana je poetska večer na kojoj će sudjelovati Senka Marić, Adisa Bašić, Anita Pajević i Adnan Žetica.

Sudionici poetske večeri čitat će svoju poeziju koja na neki način “komunicira” sa Šantićevim stvaralaštvom. Također, u okviru ovog dijela programa bit će upriličeno i čitanje Šantićeve poezije, u izboru sudionika poetske večeri.

Program drugoga dana skupa, 20. oktobra, počinje u 12 sati, također u odjeljenju književnosti Muzeja Hercegovina – Ćorovića kući. Andrea Lešić, Ajla Demiragić, Marko Vešović i Enver Kazaz predstavit će naučne radove (eseje, prikaze, kritike) Šantićevog djela, kao i osvrte na njegov sveukupni kulturni i društveni angažman.