Domaćinstva će već od maja plaćati skuplji gas, hoće li i “Toplane” podići cijenu

Povećanje veleporodajne cijene gasa, na koje je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na današnjoj sjednici, uzrokovat će poskupljenje ovog energenta za domaćinstva. Tako će građani koji koriste prirodni gas najvjerovatnije dobiti uvećane račune već za maj mjesec ove godine.

– Kada odluka Vlade bude objavljena u Službenim novinama i postane službena, Sarajevogas će korigovati svoju cijenu prema krajnjim kupcima za isti iznos za koji je povećana nabavna cijena, jer se sabiranjem nabavne cijene i cijene distribucije dobije prodajna cijena, na koju se dodaje PDV i tako se dobije konačna cijena – rekao je Nusret Palavra, izvršni direktor razvoja i marketinga u Sarajevogasu.

Pojasnio je da je nabavna cijena gasa trenutno 0,495 KM/m3 a nakon poskupljenja bit će 0,640 KM/m3. Na ovo se, kaže, dodaje cijena distribucije koja se mijenjala posljednji put u oktobru 2015. godine.

– Ako odluka stupi na snagu od 1. maja, majski računi prema svim korisnicima bit će uvećani za taj iznos uvećanja nabavne cijene. Trenutna cijena za domaćinstva je 0,673 KM/m3, a nakon poskupljenja, prema kalkulacijama, bit će 0,84 KM/m3 – kazao je Palavra.

Federalna vlada danas je dala saglasnost na povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, za 29.29 posto, počevši od 1. maja 2019. godine. Odluka je donesena na zahtjev BH-Gasa d.o.o. Sarajevo,  “cijeneći troškove nabavne cijene, trenutnu poziciju BH-Gasa d.o.o. Sarajevo, strateške projekte uz razmatranje svih aspekata poslovanja ovog društva”, saopćeno je iz Vlade.

Odgovor na pitanje hoće li ovo poskupljenje dovesti i do povećanja cijena centralnog grijanja u Kantonu Sarajevo zatražili smo u “Toplanama”.

– Konačnu odluku o poskupljenju grijanja donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog neovisnog stručnog tijela – rekao nam je  Ženja Ljubuškić-  glasnogovornik ovog preduzeća, dodavši da Toplane u Kantonu Sarajevo zagrijavaju više od 53.000 korisnika te da je osnovni energent za proizvodnju toplotne energije prirodni gas.

– Gas učestvuje u ukupnoj strukturi troškova u rashodima “Toplana” skoro 65 posto, pa je logično da svaka promjena cijene gasa utječe i na cijenu grijanja. Kada dobijemo odluku od Vlade KS, “Toplane” će uraditi kalkulaciju novih cijena – pojasnio je Ljubuškić.

Izvor:  Faktor