Danas je Međunarodni dan volontera

Mladi Crvenog križa Kantona Sarajevo danas su na trgu ispred Katedrale u Sarajevu organizirali podjelu promotivnih materijala o ulozi volontera u društvu, a povodom 5. decembra, Međunarodnog dana volontera.

U okviru dvosatnih aktivnosti promovirane su vrijednosti ovog poziva te su posjetioci informirani o tome kako mogu postati članom neke od organizacija Crvenog križa.

Sanda Kovačević, predstavnica mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo, pojasnila je da je cilj današnjeg okupljanja, osim obilježavanja Međunarodnog dana volontera, podizanje svijesti o vrijednosti volonterskog poziva kako kod mladih, tako i ljudi starije  dobi.

Kazala je i da je jedan od glavnih ciljeva apel ljudima da se priključe nekoj od organizacija Crvenog križa da bi pomogli i sebi i društvu.

Podsjetila je da volonteri učestvuju u organiziranju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i nekih drugih većih nesreća. Učestvuju i u organiziranju akcija  davanja krvi i animiranju stanovništva u toj oblasti te prikupljanju hrane i higijenskih potrepština za ljude u stanju socijalne pomoći i mnogim drugim aktivnostima kao što su takmičenja u prvoj pomoći i slično.

Kovačević je dodala da volonteri nisu ograničeni godinama te da se dijele u tri grupe. Jedna je od 15 do 30 godina i to su mladi volonteri, oni stariji od 30 su odrasli, a mlađi od 15 godina su podmladak volontera.

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje ličnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se bez naknade obavljaju usluge ili aktivnosti za opće dobro u društvu.