Dan otvorenih vrata Tvornice cementa Kakanj

Kakanj – 1.7.2018. – Kiša koja je u nekoliko navrata padala u pljuskovima, nije uspjela poremetiti program manifestacije „Dan otvorenih vrata“ koju Tvornica cementa Kakanj (TCK) tradicionalno održava već sedamnaest godina. Ovaj put, TCK je ugostila skoro 3000 sugrađana i posjetilaca iz drugih gradova koji su uživali u cjelodnevnom programu. Još jednom je park TCK pretvoren u terene za nogomet, košarku, odbojku i mnogobrojne druge sportske, rekreativne i zabavne aktivnosti.

Program je u potpunosti prilagođen najmlađima i njihovim potrebama i željama. Pružajući mogućnost za direktnu i transparentu komunikaciju sa lokalnom zajednicom, Dan otvorenih vrata postao je tradicionalni događaj kojeg hiljade građana Kaknja s nestrpljenjem očekuju i uvršten je u kalendar gradskih manifestacija. „Izuzetno nam je važno da pratimo potrebe lokalne zajednice i da zajedno sa njenim predstavnicima radimo na sveukupnom unapređenju svih aspekata života u općini Kakanj.

Dan otvorenih vrata jedna je od važnijih aktivnosti koje svake godine organiziramo kako bi zajedno sa našim sugrađanima proveli dan u razgovoru i druženju, pun sportskih susreta i cjelodnevne zabave za sve naše sugrađane,“ rekao je Izudin Neimarlija, izvršni direktor za proizvodnju i tehnička pitanja.

Kako bi ojačali aktivnosti unapređenja življenja u lokalnoj zajednici, članovi Uprave TCK, Zehra Obralija i Izudin Neimarlija, ovom prilikom su uručili dvije donacije od po 2.500,00 KM Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kakanj i sportsko ribolovnom društvu „Bistro“ Kakanj.

„Ove godine željeli smo pomoći ljudima koji dobrovoljno rade već godinama i obučavaju nove generacije ljudi koji su spremni u svako vrijeme pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija u najtežim trenutcima,“ kazala je Zehra Obralija, izvršni direktor za finansije i ekonomska pitanja.

Donaciju je ispred dobrovoljnog vatrogasnog društva preuzeo predsjednik društva, Mustafa Dogdibegović, koji se ovom prilikom zahvalio kolektivu TCK koji već decenijama pruža podršku  društvu kada kod se ukaže potreba. „Ovu donaciju namijenili smo za nabavku lične zaštitne opreme za sve naše volontere koji pored svojih svakodnevnih obaveza uvijek nalaze vremena da pomognu ljudima u nevolji. TCK se redovno odaziva na naše apele i siguran sam da će se naša saradnja uspješno nastaviti,“ kazao je Dogdibegović.

Drugu donaciju uručio je Izudin Neimarlija, a ispred SRD „Bistro“ Kakanj istu je preuzeo sekretar udruženja Fadil Kubat. „Udruženje Bistro već je godinama izvrstan partner TCK na način da uvijek pronalazi nove načine da zajedno sa nama kreira nove načine zaštite okoline vodnih površina u Kaknju. Veoma mi je drago da smo u mogućnosti surađivati lokalno sa ljudima koji stalno i predano rade na očuvanju rijeka i jezera,“ kazao je Neimarljia ovom prilikom. Sekretar udruženja, Fadil Dogdibegović, zahvalio se na donaciji ističući da je TCK uvijek tu da pruži podršku ekolozima ribolovcima posebno kod učešća u projektima zaštite voda i učešćima na takmičenjima u cijeloj BiH.

„Ova sredstva iskoristiti ćemo dijelom za poribljavanje a dijelom za ekološke projekte koje smo već planirali provesti na području općine Kakanj, primarno čišćenje gradskog dijela korita rijeke Zgošće,“ kazao je Dogdibegović