Crna Gora: Zbog prisustva pesticida uništeno preko 50 tona limuna, paprika i banana

Inspektori Uprave za bezbjednost hrane Crne Gore su tokom maja uništili oko 52 tone limuna i paprika, odnosno 40 tona limuna i gotovo 12 tona paprika zbog utvrđenog prisustva povišene vrijednosti pesticida, konkretno rezidue pesticida i methomyla, javlja Anadolu Agency (AA).

U izvještaju Uprave za bezbjednost hrane navodi se da je zbog utvrđenih neusaglašenosti s propisanim zahtjevima bezbjednosti hrane i hrane za životinje zabranjen uvoz devet pošiljki, ukupne težine oko 7,9 tona.

Osim 40 tona limuna i 12 tona paprika, uništena je i jedna pošiljka banana, težine 2.106 kilograma, zatim jedna pošiljka voćnog sadnog materijala 137 komada, te pošiljka sadnog materijala lovora 42 komada.

Takođe, uništeno je i 25.000 kilograma hrane za životinje, a kao razlog je navedena povišena vrijednost aflatoksina.

“Fitosanitarna inspekcija je u maju izvršila pregled ukupno 1.323 pošiljke i to pri uvozu 1.277 pošiljki i 46 pošiljki u provozu. Izdato je devet rješenja o zabrani uvoza pošiljki i tri rješenja za uništenje robe. Ukupno je uzeto 410 uzoraka, od čega devet nije odgovarao propisanim zahtjevima bezbjednosti hrane”, navodi se u izvještaju Uprave.

Takođe, izvršen je pregled 1.483 uvezene pošiljke hrane neživotinjskog porijekla i 367 pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt s hranom.