Čengić: Ovaj Zakon ne ispunjava zahtjeve boraca

Zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentu Federacije BiH Irfan Čengić podnio je amandmane na Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihove porodice.

“Želim skrenuti pažnju na nekoliko stvari u vezi ovog zakona. Prijedlog Zakona ne ispunjava zahtjeve boraca, jer nema boračkog dodatka kako je usvojen u nacrtu i kako je zahtjevan od boraca iz kampa”, istaknuo je Čengić.

Čengić naglašava da ovaj Prijedlog zakona nema veze sa usvojenim Nacrtom zakona jer nije održana javna rasprava, ne postoji izvještaj sa javne rasprave, nije isti predlagač, niti je suštinski isti tekst zakona.

Upozorava da je upitna i ustavnost samog zakona jer propisuje obaveze kantonima i lokalnim samoupravama bez da su obezbijeđena sredstva za implementaciju tih obaveza. Također, mišljenje Ustavnog suda je da sistemski zakoni kao ovaj moraju biti usvajani u redovnoj proceduri što nije slučaj sa ovim zakonom.

“Većina prava koja se predlažu ovim prijedlogom Zakona već postoje u nekoliko zakona, tako da to nisu nikakva nova prava za demobilisane branioce. Ovim amandmanima sam pokušao poboljšati ovaj tekst zakona, za koji smatram da nije dobar, da dijeli borce i da ne ispunjava zahtjeve boraca”, dodaje Čengić, koji smatra da je suštinu prijedloga Zakona nemoguće izmijeniti amandmanima, jer ovaj prijedlog Vlade FBiH nema suštinski nikakve veze sa zahtjevima boraca koji su protestovali ispred Parlamenta i Vlade.

Kada je riječ o glasanju za ovaj zakon Čengić je izjavio da će vjerovatno podržati ovaj prijedlog Zakona jer ima minimalnih pomaka.

„U njemu se nalazi objava boračkog registra, ali smatram da je ovaj prijedlog Zakona daleko od onoga što su borci tražili i onoga što im je obećano“, zaključio je Čengić.

Tekst zakona i amandmane možete preuzeti na:


https://drive.google.com/folderview?id=1yIm6Dmu94ZdjNvS-CX6nwP8mT7UEHzzg