CCI: Revizorske izvještaje nema ko da čita!!!

Centri civilnih inicijativa upozoravaju da je blokada u konstituisanju i radu vlasti u BiH, počela da ozbiljno utiče na različite aspekte funkcionisanja sistema, te će, u konačnici, imati i ozbiljne posljedice na život građana.

Jedna od takvih je spriječenost Federalnog i državnog parlamenta da razmatra i reaguje na revizorske izvještaje.

Trenutno smo, naime, u situaciji, da zbog nekonstituisanja i nerada parlamentarnih komisija odgovornih za razmatranje revizorskih izvještaja, nisu razmotreni ni izvještaji za 2017. godinu, niti su organizovane rasprave sa odgovornim osobama iz subjekata čiji su rad revizori ocjenili negativnom ocjenom ili mišljenjem s rezervom.

A uredi za reviziju, vršeću svoju društvenu obavezu, po zacrtanom planu, već objavljuju – i parlamentima šalju – izvještaje za 2018.

Što znači da Federalni i državni parlament neprihvatljivo kasne u obavljanju jedne od svojih značajnih funkcija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca od strane državnih i javnih institucija. Čime se dodatno proširuje prostor za nekažnjeno kršenje zakona, i korupciju, unutar institucija vlasti ili onih koje one kontrolišu.

Centri civilnih inicijativa zahtjevaju od svih političkih aktera da prestanu sa politikom stavljanja uskostranačkih i ličnih interesa ispred interesa društva u cjelini. Da prestanu sa blokadama sistema i omoguće da institucije vlasti vrše svoje ustavom i zakonima propisane obaveze. Uključujući i razmatranje revizorskih izvještaja.