Broj oboljelih od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini konstantno raste

Delegacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi ministar civilnih poslova Adil Osmanović, učestvuje u radu Regionalne konferencije ministara o partnerstvu i saradnji u oblasti onkologije u Budimpešti.

Konferencija se održava s ciljem jačanja saradnje u oblasti onkologije, promovisanja vrhunske dijagnostike i terapeutske procedure u onkološkoj njezi, kao i pokretanja konkretnih projekata saradnje u oblasti onkologije sa ciljem poboljšanja zdravstvene situacije u zemljama regiona.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović rekao je da podaci iz regiona Zapadnog Balkana govore da su maligne bolesti drugi najčešći uzrok smrtnosti, što predstavlja veliki problem i za pacijente i za zdravstvene vlasti kod prevencije, dijagnostike, liječenja i praćenja onkoloških pacijenata.

„Nažalost, broj oboljelih od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini konstantno raste. Stoga su zdravstvene vlasti u proteklom periodu radile na izradi strateških dokumenata za sprečavanje i rano otkrivanje raka koji su temeljni elementi prevencije. Posebno želim istaći, da borba protiv malignih neoplazmi, podrazumijeva odgovornost svakog pojedinca za brigu o vlastitom zdravlju i sprečavanju bolesti. Prevencija i kontrola raka u kontekstu integrisanog pristupa, postavlja jasnu mapu puta kako bi se ostvario potencijal za prevenciju, ranu dijagnozu, brzu terapiju i palijativnu skrb za osobe s karcinomom“, rekao je ministar Osmanović.

Na konferenciji je usvojena Deklaracija koja bi trebalo da olakša komunikaciju i poboljša saradnju među zemljama regiona, povećavajući njihovu zajedničku snagu, učinkovitost i uticaj. Učesnici su potvrdili opredjeljenost da podijele svoje metode i najbolje prakse kontrole raka, priznajući pritom važnost podrške istraživanju i razvoju na regionalnom nivou, kao i inovacijske aktivnosti u korist budućeg i produktivnog razvoja onkologije.

Tokom konferencije u Budimpešti predstavljena je Akademija za onkologiju centralno-istočne Evrope koja je osnovana sa ciljem da promoviše saradnju u oblasti tretmana karcinoma.

IZVOR: Nap.ba