Bosna i Hercegovina i svjetski tokovi električne energije

Treći forum pod nazivom “BiH i svjetski tokovi električne energije” će okupiti komercijalne potrošače električne energije u Sarajevu, 31. oktobra 2018. godine od 09:00 do 13:00, u hotelu „Swissotel“.

Britansko Ministarstvo za međunarodnu trgovinu u Bosni i Hercegovini i grupacija Alfa Energy realizuju Forum sa temama: Kako zaštititi biznis od promjenjivih cijena el. energije i Izazovi komercijalnih potrošača i snabdjevača el. energije u BiH.

Forum će objasniti šta se dešavalo sa cijenom električne energije u protekloj godini, te predstaviti faktore koji inače utječu na cijenu. Također, govorit će o izazovima koji su pred kompanijama koje zaključuju ugovor za električnu energiju, te napraviti poređenje sa drugim svjetskim berzama/tržištima električne energije.

Učesnici su predstavnici snabdjevača električnom energijom, komercijalni potrošači, predstavnici regulatornih tijela i nevladinog sektora iz BiH i regije.

Prošlogodišnji Forum je okupio 120 predstavnika uspješnih kompanija iz BiH koji su raspravljali o mogućnostima koje nudi otvoreno tržište električne energije u BiH. Učešće je besplatno za sve komercijalne potrošače, a potrebno je izvršiti registraciju na internet stranici: https://events.alfaenergygroup.com/ zaključno sa 26. oktobrom 2018. godine. Broj učesnika je ograničen.

(Nap.ba)